Årets fågelupptäckt i Värmland         
        
Från och med 2008 utdelar KOF ett pris, till den som gjort årets mest anmärkningsvärda fågelupptäckt i Värmland. Regionala rapportkommittén för Värmland utsåg pristagarna tidigare men numera görs detta av KOF:s styrelse efter varje år. Styrelsen värderar årets observationer och tar sedan ett beslut.

Pristagare hittills:
  
2008 Större turturduva, By, Sunne - Göran Olsson
2009 Svarthuvad mås, Sunne - Johan Jouper
2010 Svarthalsad trast, Karlskoga - Jan Andersson
2011 Ismås, Hults hamn - Lars, Birgitta och Thomas Lindell
2012 Rosenstare, Perserud, Arvika - Janne Olsson
2013 Svartstrupig järnsparv, Klaråsen - Jan Håkansson
2014 Kaspisk trut, Örsholmen - Dan Mangsbo
2015 Västlig medelhavsstenskätta, Varpnäs - Anders Boström
2016 Sydnäktergal, Kätterud - Dan Norberg
2017 Dvärgörn, Björken - Åke Bergqvist, Patric Gullström, Morgan Johansson
2018 Rubinnäktergal, Skoghall - Dan Norberg
2019 Gråhuvad vipa, Åsviken - Anders Boström
2020 Vitvingad trut, Medhamn - Torbjörn Mossberg
2021 Kohäger, Hovlanda - Gun Friberg och Siw Elefalk

En utförligare sammanställning över alla år finns finns här.

KOF:s styrelse har beslutat att tilldela Gun Friberg och Siw Elefalk utmärkelsen "Årets upptäckt 2021 i Värmland" för den kohäger som de upptäckte vid Hovlanda 28 april. Kohägern gick på åker nära vägen vid Hovlanda gård. På kvällen flög den ut och satte sig i en björk ute på vallen norr om fågeltornet. Den satt kvar där tills det blev mörkt men när det ljusnade den 29:e var den borta. Troligtvis var det samma fågel som sågs i Norge några dagar innan. Det finns också en film på en kohäger från Jäverön 28/4, givetvis samma fågel som vid Hovlanda. Förmodligen men inte helt säkert var det samma fågel som uppehöll sig 1-3 maj vid Värmlands Säby.


Anders Hanson delar ut utmärkelsen på årsmötet 26 april.


Konstnären till denna klenod heter Sara Robinson.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Torbjörn Mossberg har äntligen fått sin utmärkelse för upptäckten 2020 av vittruten i Medhamn. Detta gjordes under en vintrig exkursion till lokaler i Kristinehamnstrakten 9 april 2022. Magnus Köpman har överlämnat och Lennart Algotsson övervakar.   Foto: Gunnel Aspnor

Vad händer härnäst?

Våren 2022

På grund av osäkerheter kring Covid19-pandemin blir det endast ett möte inomhus under våren nämligen årsmötet 26 april. Inomhusmötena återkommer förmodligen till hösten. Åtta utflykter i fält erbjuds under våren. Eventuella ändringar meddelas på hemsidan och via e-post. Vårprogram finns här.
Planerade aktiviteter är:         
Lördag 15 januari - Vinterrally
Söndag 20 februari kl 09.00 - Stadsvandring  Promenad längs delar av Klarälven och Gubbholmen. Samling vid PRO-gården, Sundsta. Karl-Erik Möberg guidar.
Lördag 5 mars kl 08.00 - Alsterälven  Vandring längs älven till mynningen och fågeltornet. Samling p-plats vid Alsters herrgård. Roger Jonasson guidar.
Lördag 19 mars kl 08.00 - Alsterälven  Vandring längs älven till fågeltornet. Anders Hanson guidar. Drygt 20 deltagare kom. Bild finns här.
Lördag 9 april kl 06.00 - 08.00 - Hults hamn, Kristinehamn  Drop in-samling från 06.00 och senast 08.00. Span på sträckande vårfåglar. Därefter besök till några andra trevliga fågellokaler i Kristinehamntrakten. Magnus Köpman guidar - anmälan av deltagande senast 8 april på tel. 070-0010317.
Lördag 23 april kl 06.00 - Nolgårdsviken  Plattformen och dess omgivningar. Samling p-platsen eller plattformen. Ann-Sofie Jonsson och Jesper Haglund guidar.
Tisdag 26 april kl 19.00 - Årsmöte, lokal Halvmånen, Sundsta idrottshus  Eventuella motioner lämnas till styrelsen senast 4 april. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Magnus Köpman om A Rocha International, en organisation som arbetar med naturvård på kristen grund.
Lördag 7 maj kl 07.00 - Björknästorp, Skattkärr  Besök i fågeltornet och våtmarkens omgivningar. Samling p-plats strax öster om spången till fågeltornet. Karl-Erik Möberg guidar. Runt 12 personer deltog. Bild finns här.
Lördag 21 maj kl 05.00 - Oset, Örebro  Även besök till Rynningeviken och Boglundsängen. Samling vid p-platser vid Sundstagymnasiet. Avresa ca 05.00 ev. med minibuss. Avgift ca 150 kr beroende på antal deltagare. Roger Jonasson och Jesper Haglund guidar. Anmälan till Jesper senast lördag 14 maj på tel. 076-2054068. Ytterligare information om resan lämnas då.
Torsdag 2 juni kl 20.30 - Kvällsexkursion, nattsångare m.m.  Samling vid p-platser vid Sundstagymnasiet för vidare färd till några lämpliga lokaler som Södra Hyn och Norra Hyn m.fl. Eventuell samåkning Anmälan till Roger Jonasson på tel. 070-8491125.
 
Viktigt meddelande till dig som ännu inte har mejlat e-postadress till: kof.karlstad@gmail.com. Meddela också aktuell postadress och telefonnummer. Med e-postregister blir det smidigare att få aktuell information och meddelande från KOF. Målsättningen är att så många som möjligt finns med i vårt digitala register. (Personuppgifterna lämnas inte vidare och registret hanteras av få personer i föreningen, enligt GDPR-lagen.)
                  
Hälsningar styrelsen:
Maria Berglund, Jesper Haglund, Anders Hanson, Ann-Sofie Jonsson, Roger Jonasson, Lars-Åke Karlsson, Karl-Erik Möberg,

     

Vi samarbetar
med Studiefrämjandet


Kontakt

Meddelande till KOF
Hans Bucht -medlemsregistrerare
KOF-sidan uppdaterades den 3/6 2022

              KOF - 123 647 53 05
 

Vid medlemsmötet i oktober 2017 tilldelades Ingvar Carlsson sitt bevis av ordförande Karl-Erik Möberg som ständig hedersmedlem efter sin donation till föreningen på 50000 kr. Motiveringen löd: Efter att ha varit medlem i föreningen under många år har Ingvar tilldelat KOF en gåva på 50 000 kr. Eftersom Ingvar dessutom är en uppskattad medlem och skådarkamrat har föreningen som tack enhälligt beslutat att Ingvar för alltid ska vara hedersmedlem i KOF.
   


IC har varit ytterligare givmild.