KOF:s exkursioner våren 2023 samt tidigare

Här kommer det att fyllas på med exkursionsbilder fortlöpande.
 
1/6 genomfördes KOF:s kvällsexkursion med 8 tappra deltagare. Vädret var klart och en isande nordvind ställde till för nattlyssningen. Trastsångaren vid Kroppkärrssjön var dock pigg. Vidare skulle vi till Lamberget/Kalvholmen för att lyssna in näktergal, dock fick vi avbryta detta då det var speedwaytävlingar samtidigt. Nästa stopp var Nolgård där det rådde total tystnad samt blåste kraftig nordlig vind. Här började en del deltagare tacka för sig, med hänsyn till blåsten. Segerstad blev nästa stopp, utan några som helst fåglar som ville sjunga. Vi drog vidare till Trossnäsvägen, där inget hände förrän vid Tranhems gård där det var 3 nattskärror som flög runt vid vägen. Nu bestämde vi att vi avslutade exkursionen.
 

I en strålande, orimligt obeskrivligt vacker dag, deltog ett tiotal personer vid exkursionen till Björknästorps våtmark vid Herrön i Skattkärr. Begivenheterna var trastsångare på närhåll, spelande rödbenor, rastande brushona, flera sävsångare i sitt esse, snygg buskskvätta, årets första hussvalor och flera sjungande svarthättor, gransångare och trädgårdssångare, flera snatteränder och ett bläsandpar som visade tycke för varandra. Och inte minst, en trevlig fikastund intill en trastsångare i sångartagen. Guidade gjorde Karl-Erik Möberg och Anders Hanson. 
 

Denna gång besöktes Fågeltornet vid Träfotere, Södra Hyn. Ann-Sofie Jonsson och Roger Jonasson var exkursionsledare. 15 personer i deltog. Det var kallt och dimmigt tidigt på morgonen, temperaturen steg dock raskt, dimman försvann och det blev en finfin förmiddag. Tidigt på morgonen hördes en gök, en härmsångare satt och sjöng i början av spången (hördes stundtals även från tornet), näktergal, trädgårdssångare, törnsångare, svartvit flugsnappare mm hördes också sjunga. Fisktärnor fiskade framför tornet, ladusvalor susade runt tornet, 18 sjöorrar rastade en bit ut på sjön, de flög dessutom runt en del och kunde då studeras lite bättre. En skedandshane och en hane årta sågs, dock var årtan inte så lätt att se, den smög mest runt i vegetationen, men till slut tror jag de flesta såg den. I rovfågelväg såg vi två fiskgjusar som fiskade nära tornet, två lärkfalkar, två havsörnar, 2 tornfalkar (hane och hona), 2 bruna kärrhökar (hane och hona) och en ormvråk. Det rastade en del vadare på strandängen och vi kunde bl. a studera grönbena och brushane på (ganska) nära håll. Vid exkursionens slut kunde vi räkna ihop 83 fågelarter.
 


13 deltagare var med på KOF:s exkursion till Hammarö sydspets 6 maj, med Mia Berglund och Jesper Haglund som ledare. Vi började vid tornet och kunde se en rastande gluttsnäppa och ett par småskrake. Efter en kall vår hade en hel del tättingar börjat sjunga. Sävsparv och lövsångare hördes vid tornet och på Fyrholmen sjöng järnsparv, gärdsmyg och kungsfågel för fullt. Ute vid sydspetsen vad det ingen större fart på sträcket, men sjungande ärtsångare och överflygande lärkfalk gladde. Allt som allt en fin morgon i vårsolen.


Hammaröexkursionen 6 maj
 

I ett strålande vårväder deltog 16 fågelentusiaster på Kof:s exkursion till Träfotere vid Södra Hyn lördag 22 april. Många fåglar i farten, men nöjet av någon ovanligare art uteblev. Sol, vindstilla och närkontakt på en frukostätande fiskgjuse var trevliga inslag under morgontimmarna.   Guide Anders Hanson.   
 
I en mulen och kylig morgon med bitande ostlig vind deltog cirka 30 personer vid Kof-exkursionen till Kummelön den 15 april. Storspovar, havsörnar, salskrakar, bläsänder, sångsvanar, fiskgjusar, ormvråkar, skäggdoppingar, viggar, blåsippor m.m. var några av arterna. Fika, trevliga fåglar och ett glatt humör värmde i den kalla vinden. Guider var Roger Jonasson och Anders Hanson   


Här är en liten rapport från KOF-exkursionen till Nolgårdsviken, Hammarö 1 april 2023. 16 tappra dök upp trots en kall morgon med isiga vindar från nordost. Det var lite trögt på fågelfronten, men vi fick fina obsar på bland annat sävsparv, ängspiplärka, havsörn, brun kärrhök (både hona och hane), trana, grå-och kanadagås. En gröngöling sjöng under morgonen, likaså bofink, koltrast m.m.
 


Kof-exkursion till Alsterälven och dess mynning 2023-03-18. Nio personer slöt upp i dimman. Anders Hanson guidade. Salskrake, sothöna och tofsvipa är några av arterna som sågs.
 


Stadsvandring - 2023-02-26


Träfotere - 2022


Björknästorp - 2022


Träfotere - 2022


Asterdalen - mars 2022


Alsterdalen - mars 2022


Samling, gamla flygfältet - september 2020


Gamla flygfältet - september 2020


Exkursion på gamla flygfältet - 1900-talet