KOF:s exkursioner våren 2024 - (våren 2023 samt tidigare)(hösten 2023)

Här kommer det att fyllas på med exkursionsbilder fortlöpande.

Efter ett väderbakslag med snö, i en morgon med lätt duggregn och dis var det dags för en KOF-exkursion till Alsterälven. I det lite gråmulna vädret i svag vind anslöt tio personer. Det bjöds på några trevliga fågelupplevelser längs vägen och vid tornet. Skogssnäppa, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, fiskgjuse, brun kärrhök, havsörn, stenknäck, gransångare, dubbeltrast, skäggdopping och ängspiplärka var några av arterna. I Alstersviken södeut fiskade minst 300 hundra storskrakar och flera storskarvar fanns på Sikskär. Totalt noterades cirka 40 arter. Guidade gjorde Anders Hanson 2024-04-06
 

Jesper Haglund och Ann-Sofie Jonsson var guider vid KOF:s exkursion till Nolgårdsviken 13 april 2024 och ca 25 personer deltog. Vädret var gråmulet till en början. Vattennivån i Vänern var hög och mycket vatten låg på strandängarna. Vi möttes därför av en hel del rastande änder, såsom gräsänder, krickor, bläsänder och knipor. Ljudbilden dominerades av rastande tofsvipor. Rödbenor spelade och ängspiplärkor och sädesärlor födosökte i strandängen. Rördrom och vattenrall hördes från vassarna, liksom – till vår glädje – skäggmes som alltså överlevt en tuff vinter. Två par brun kärrhök patrullerade över vassarna och två fiskgjusar hade anlänt för våren. Efter en regnskur visade sig även ett par årta kort ute på vattnet. Allt som allt noterades 51 arter, som helhet en lyckad exkursion.


Vi var 9 deltagare vid KOF:s exkursion till Träfotere 20 april 2024, där Jesper Haglund och Maria Berglund guidade. Det var strålande sol, men kyligt med några minusgrader till en början. På grund av det höga vattenståndet i Södra Hyn låg spången ut till tornet under vatten, så vi utgick från gravhögarna där vi även hade utsikt över strandängarna mot Ängebäck. Längs stigen nedanför Träfotere hördes en grupp bergfink och sjungande gransångare och en tidig lövsångare och kring gravhögarna sjöng steglits under hela tiden. Krickor, bläsänder och ett par snatterand rastade ut mot vattnet, och flera skogssnäppor var rörliga i området. Av rovfåglar gladde särskilt en röd glada som flög förbi norrut framåt tiotiden när vinden hade kommit igång lite grann. Totalt 55 arter noterades.


I ett strålande vårväder vid Kummelön lördag 4 maj deltog femton personer. Från den fina utkiksklippan med mäktig utsikt över Ölmeviken och området runt omkring noterades cirka femtio arter. Några av dagens höjdpunkter var två skräntärnor som flög förbi och en handfull dvärgmåsar som jagade insekter över det stilla vattnet. Minst en kanske två mindre hackspettar trummade ivrigt bland ekarna hela morgonen. Några andra arter var havsörn (flera), lärkfalk, brun kärrhök, fiskgjuse, ärtsångare, svartvit flugsnappare, vigg (flera), rörsångare, havstrut och skäggdopping. 
Guidade gjorde Anders Hanson och Jesper Haglund.


4 deltagare slöt upp vid KOF:s exkursion till Träfotere 11 maj 2024, med Jesper Haglund som guide. Våren hade kommit på allvar, och vi möttes av strålande sol. Vattenståndet i Södra Hyn var fortfarande högt och spången till tornet låg under vatten, så vi utgick från gravhögarna. Lövsångare, gök, näktergal, svarthätta och rödstjärt bidrog till fågelkören. Utanför tornet låg en sen salskrakshona, knipor och skäggdopping. Födosökande fiskgjuse och förbiflygande lärkfalk och tornseglare noterades. Exkursionens överraskning var en ropande gråspett.

KOF- exkursionen till Herröns våtmark vid Björknästorp i Skattkärr på lördag 18 maj blev lyckad i det fina majvädret. Tolv deltagare såg och hörde drygt 50 arter. Den vassaste arten för dagen var en vassångare som sjöng i vassen hårt ackompanjerad av en ljudlig trastsångare, som även stundtals visade sig bra. Törnsångare sjöng flitigt på flera platser runt våtmarken, likaså sävsångare. Bland vadare noterades, rödbena, grönbena och mindre strandpipare. Och tofsvipan hade fyra färska ungar som simmade...! omkring. Fiskgjuse och brun kärrhök visade upp sig fint och i omgivningarna trummade en mindre hackspett. Även ett par tornseglare och några buskskvättor gladde deltagarna. Guider: Anders Hanson och Roger Jonasson


I ett samarbete mellan Karlstads Ornitologiska Förening, Studiefrämjandet och Naturum ordnades en exkursion till Mariebergsskogen och dess omgivningar lördag 25 maj. Intresset var bra då 24 personer deltog.
Gruppen, där de flesta var nybörjare som fågelskådare, tog först del av fågellivet runt Naturum för att sedan promenera ut på spängerna i våtmarken. Lärkfalk, fiskgjuse och bivråk var intressanta större fåglar som noterades. I skogen intill hördes sångfåglar och ut över våtmarken hördes sånglärka och spelande ängspiplärka på trevligt närhåll. Även korpen som häckar i Mariebergsskogen hördes och sågs bra. Flera deltagare hade många intressanta frågor om fåglar. Som helhet var det ett par trevliga timmar i bra väder. Naturum, genom Kristina Andersson, lånade ut många kikare, vilket var uppskattat. Guidade gjorde Anders Hanson.


Vid KOF:s kvällsexkursion efter nattliga sjungande och spelande fåglar den 4 juni, deltog 19 personer. Kvällen började vid Kroppkärrssjön med lyssning av trastsångare som för kvällen var helt tyst. Bättre lycka blev det vid sjön Alsterns östra sida med vaktel och morkulla. Senare upp mot sex spelande nattskärror efter den gamla vägen till Skattkärr, där några stöttes upp från grusvägen. Vid norra änden av Panken hördes småfläckig sumphöna och vid Herröns våtmark en trastsångare på sånghumör. Alltså en lyckad kväll och natt som var uppskattad av deltagarna. Guidade gjorde
Roger Jonasson.


 


Exkursion på gamla flygfältet - 1900-talet