KOF:s exkursioner
Här kommer det att fyllas på med exkursionsbilder fortlöpande.
 

Kof-exkursion till Alsterälven och dess mynning 2023-03-18. Nio personer slöt upp i dimman. Anders Hanson guidade. Salskrake, sothöna och tofsvipa är några av arterna som sågs.
 


Stadsvandring - 2023-02-26


Träfotere - 2022


Björknästorp - 2022


Träfotere - 2022


Asterdalen - mars 2022


Alsterdalen - mars 2022


Samling, gamla flygfältet - september 2020


Gamla flygfältet - september 2020


Exkursion på gamla flygfältet - 1900-talet