VM 1999 - Decembersidan

linjehotwax.gif (853 bytes)

Välkomna till Värmlandsmästerskapets huvudsida. Nu är det dags för årets sista rapportsida.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

VM 99 - Slutställning

1. Håkan Axelsson, Vålberg (1) 238 arter
2. Dan Mangsbo, Deje (2) 237 arter
3. Karl Hammar, Karlstad (3) 234 arter
    Morgan Johansson, Sunne (3) 234 arter
5. Johan Stedt, Vike (5) 233 arter
6. Gabriel Norevik, Medhamn (5) 232 arter
    Erik Mangsbo, Deje (7) 232 arter
8. Jan Wilhelmsson, Karlstad (8) 230 arter
9. Mattias Norevik, Medhamn (8) 229 arter
10. Hans Bucht, Segerstad (10) 228 arter
11. Per Gustafsson, Karlstad (12) 225 arter
12.Lars-Peter Jansson,Kr-hamn(11) 224 arter
13. Anders Olovsson, Karlstad (13) 218 arter
14. Håkan Funk, Karlstad (13) 217 arter
15. Patric Gullström, Sunne (15) 215 arter
16. Dan Norberg, Hynboholm (16) 213 arter
17. Anders Helseth, Karlstad (17) 209 arter
      Roger Jonasson, Karlstad (17) 209 arter
       Anders Eriksson, Storfors (19) 209 arter
20.Arne Rudsberg, Visnums-Kil (19) 208 arter
21. Lars Helseth, Karlstad 207 arter
      Lars-Erik Larsson, Karlstad 207 arter
23. Björn Ehrenroth, Forshaga 204 arter
24. Mats Strömberg, Karlstad 200 arter
25. Bill Zetterström, Karlstad 198 arter
26. Magnus Köpman, Karlstad 196 arter
27. Nils Carlsson, Karlstad 181 arter
28. Hans Johansson, Storfors 180 arter
29. Lars Thornberg, Kristinehamn 179 arter
30. Johan Nilsson, Bjurtjärn 175 arter
31. Björn Arvidsson, Karlstad 166 arter
      Matz Jonson, Filipstad 166 arter
33. Jan Rosqvist, Filipstad 155 arter
34. Karl-Erik Möberg, Karlstad 150 arter
      Martin Åkesson, Lund 150 arter
36. Per Helttunen, Kvissleby 144 arter
37. Berth Sanfridsson, Karlskoga 141 arter
38. Gunnel Gustafsson, Medskog 129 arter
39. Jan Sundler, Karlstad 125 arter
40. Per-Anders Olsson, Växjö 119 arter

linjekortsvart.gif (837 bytes)

fjalluggla3tusk.jpg (34348 bytes)

Fjälluggla (Nyctea scandiaca)  Bränneholme, Hammarö 8/12. Foto: Anders Hanson

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Angående slutställning
Rrk hade i lördags (12/2) ett sammanträde som godkände samtliga inskickade rapporter utom två, vilka bordlades. Eftersom tävlingskommittén tidigare godkänt en av dessa, får detta beslut råda i VM.
          Till Rk har skickats fyra rapporter, vilka gäller obsarna av ormörn, stäpphök, dvärgsumphöna och småtrapp. Rk:s beslut väntar vi inte på, utan tävlingskommittén har den 1/2 beslutat att godkänna samtliga fyra rapporter.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Herre på täppan
VM-redaktionen ringde upp segraren Håkan Axelsson, gratulerade till segern i Värmlandsmästerskapet och ställde den oundvikliga frågan om hur det kändes:

-Det är roligt förstås, speciellt med tanke på att jag blev övertalad att ställa upp. Det är också trevligt att tänka tillbaka på året, eftersom folk hittade ut i markerna mera under 1999 än vad fallet skulle ha varit utan en tävling. Inte minst hittade man ut till sträcklokaler, speciellt min hemmalokal Ladholmen.

-Varför vann just du?
-Jag var ute mycket, främst på Ladholmen. Dessutom åkte jag på arter, som jag normalt skulle ha struntat i. Egentligen borde jag sett ännu mera, eftersom jag lade ner så mycket tid i fält. På slutet gick det verkligen trögt.

-När avgjordes tävlingen?
-Egentligen först under de sista dagarna i december. Dan Mangsbo jagade mig med slägga på slutet, men hann inte riktigt ända fram.

-Tyngsta arter?
-Främst silkeshäger, framför allt den förvånansvärda platsen och tidpunkten.

-Vilka trodde du i våras skulle vinna tävlingen?
-Någon av de yngre kristinehamnarna, men de fick väl inte utdelning för sitt skådande på hösten.

-Vilket är det maximala årsresultatet i Värmland, tror du?
-Åtminstone ett resultat runt 245 är rimligt ett år som 1999. Jag borde i alla fall ha sett några arter till. Alkekung, härfågel, lavskrika, slaguggla, ägretthäger och fjälluggla är exempel på sådana. Det borde dock vara åtskilligt svårare att nå en så lång artlista under ett icke-tävlingsår. Då tillbringar nog skådarna inte så mycket tid i fält. Jag gissar på ett maxresultat på 230 arter under ett vanligt år.

-Vad ska du göra med segerchecken (588 kr)?
-Bekosta ett par resor till Näset.

-Vad ska du göra under 2000?
-Det vet man aldrig i förväg, men jag har nog inte råd att åka lika mycket till Ladholmen som i fjol. Dock kommer jag att styra kosan dit en hel del. Dessutom ska jag hålla koll på den nyrestaurerade Brosjön. Strandängsprojektet i Karlstads kommun ska jag också följa upp.

-Vilken var behållningen med 1999 på sikt?
-Att så många skådare stod på sträcklokaler. När man väl har provat på den formen av skådning, får man det lätt i blodet.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Nattsångarkungen
På VM:s inbjudnings- och regelsida kan man finna att en nattsångarkung kommer att utses under året. Så blir dock inte fallet, eftersom inte mindre än 16 deltagare har kryssat alla nattsångararter. Det går alltså inte att urskilja någon kung, men vi fick hela 16 nattsångar- prinsar i stället.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Roviskungen
En rovfågelkung kan urskiljas bland de 40 deltagare som slutförde VM. Vi säger grattis till Morgan Johansson som skådat hela 18 rovfågelarter. Segern var hårfin. Ett helt koppel av tvåor kan urskiljas i resultatlistan. En fanfar också för Håkan Axelsson, Per Gustafsson och Dan Mangsbo, som samtliga obsat 17 olika rovisar.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Fågelskyddspengarna
VM har genererat en del pengar till fågelskyddsändamål. 420 kronor kommer att överlämnas till Karlstads Ornitologiska Förening att användas på ett sätt som föreningen finner lämpligt.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Avslutning
Som tidigare meddelats kommer en prisutdelning att ske i hyresgästföreningens trivsellokal på Kvarnberget, Karlstad fredagen den 18/2 kl 19.00.

lira2liten.jpg (26412 bytes)
Större lira (Puffinus gravis) Ny art för Värmland 1999. Fler bilder på den monterade fågeln.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Ett axplock från decemberlistan

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus) 1 ex Prästbol 4/12 

Bläsgås (Anser albifrons) 4 ex Björken 1/12 

Tretåig mås (Rissa tridactyla) 1 ex Ladholmen och 2 ex Baggerud 1/12 

Alkekung (Alle alle) 1 ex Örsholmen, Karlstad 1-5/12 

Fjälluggla (Nyctea scandiaca) 1 ex Västra Takene, Hammarö 5/12, Samma ex Bränneholme, Hammarö 8/12 och 10/12 

Hökuggla (Surnia ulula) 1 ex Stora Kils kyrka Hela dec , 1 ex Hovmanstorp 4/12, 1 ex Karlshov, Deje 15/12

Gråspett (Picus canus) 1 ex Ladholmen 1/12,   1 ex Älvsbacka 30/12 

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 8 ex Brickegärdet, Karlskoga 31/12

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Raritet 99 - En sammanställning
1999 blev ett år som verkligen innehöll en mängd rariteter. Förmodligen är detta det bästa värmländska fågelåret någonsin i detta avseende. Nedan följer en kort resumé av de mest minnesvärda fynden. Observera dock att inte alla fynd är godkända av berörda raritetskommittéer.

Nya arter
Större lira (Puffinus gravis) - 1 skadat ex som avlivades av fiskare utanför Baggerud. Fågeln omhändertogs av Arne Rudsberg.

Silkeshäger (Egretta garzetta) - 1 ex Ladholmen 4/11 - Håkan Axelsson

Alförrädare (Polysticta stelleri)  - 1 hane Östra Ämtervik 6/1 - Gabriel Norevik m fl

Dvärgsumphöna (Porzana pusilla) - 1 ex Bysjön, Eda 20-29/6 - Mikael Broberg, Bill Zetterström m fl

Småtrapp (Tetrax tetrax) - 1 honfärgad Lökene, Norra Hyn 14-15/5 - Dan Mangsbo, Mats Strömberg m fl

Andrafynd för landskapet
Ormörn
(Circaetus gallicus) 1 ex Ladholmen 27/9 - Morgan Johansson

Dammsnäppa (Tringa stagnatilis) 1 rastande ex i Kilsviken 29/4 - Johan Stedt, Gabriel Norevik m fl

Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus) 1 ex 28-29/5 vid Färjstugan, Arnön - Dan Zetterström, Dan Mangsbo m fl

Tobisgrissla (Cepphus grylle) 1 sträckande ex vid Baggerud 15/5 - Johan Stedt, Roger Jonasson m fl. 1 ex sågs också på samma lokal 17/5 (Gabriel Norevik, Arne Rudsberg m fl) och 23/5 (Bill Zetterström m fl) samt vid Hults hamn 25/5 (Lars-Peter Jansson). Vidare 1 ex 20 km söder om Hammarö sydspets 11/6 - Berne Martinsson. Är alla observationerna av samma ex?

Tredje- till femtefynd
Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) (4:e fyndet) 1 ex rastande i en översvämning vid Kolstrandsviken 30-31/5 - Erik Landgren, Matz Jonson, Anders Eriksson m fl

Stäpphök (Circus macrourus) (5:e fyndet) 1 hona Ladholmen 5/10 - Morgan Johansson, Håkan Axelsson och Patric Gullström

Jaktfalk (Falco rusticolus) (5:e fyndet) Hannäs, 13/4 - Morgan Johansson m fl.

Biätare (Merops apiaster) (3:e fyndet) 1 ex Välingebron 14/6 - Dan Zetterström

Fältpiplärka (Anthus campestris) (4:e fyndet) 1 ex Karlstads gamla flygplats 21/5 - Berne Martinsson

Citronärla (Motacilla citreola) (3:e fyndet) 1 hona Hynboholm 27/6 - Dan Norberg m fl

Övriga "under 20-fynd"
Ägretthäger (Egretta alba) 1 ex rastande i Björken 27/5 - Morgan Johansson m fl. 1 ex sträckande vid Välsviken, Karlstad 27/5 - Magnus Köpman (17:e fyndet om det är frågan om samma fågel)

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) 4 ex rastande i Varnumsviken 25/4 - Gun Friberg, Bo Fredriksen, Hans Bucht m fl (11:e fyndet)

Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus) 1 ex Ladholmen 8/9 - Karl Hammar m fl. 6 ex Ladholmen 29/9 - Erik Mangsbo m fl, 2 juv Lurö 4/10 - Per Karlsson, 2 ex Ladholmen 5/10 - Håkan Axelsson, 2 ex Ladholmen 27/10 - ?, 1 ex Baggerud 28/10 - Dan Norberg m fl (14 fynd t o m 1998. Gäller sedan 1961)

Fjällabb (Stercorarius longicaudus) 1 ex Ladholmen 31/8 - Håkan Axelsson m fl, 1 ex Ladholmen 12/9 - Dan Mangsbo m fl, 2 ex Ladholmen 19/9 - Håkan Axelsson, 1 juv Hammarö fågelstation 3/11 - Berne Martinsson (10 fynd t o m 1998. Invasionsåret 1997 undantaget.)

Storlabb (Catharacta skua) 2 ex Ladholmen 13/9 - Morgan Johansson, 1 ex Ladholmen 21/10 - Håkan Axelsson. (8:e och 9:e fyndet)

Vittrut (Larus hyperboreus) 1 sträckande ex Baggerud 20/3 - Mattias Norevik (18:e fyndet under 1900-talet)

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis) 1 ex Medhamn 24/6 - Gabriel Norevik  (9:e fyndet)

Fjälluggla (Nyctea scandiaca) 1 ex Hammarö sydspets 5/12, 8/12, 10/12 - Anders Hanson, Håkan Funk, Lars-Erik Larsson m fl   (10:e fyndet)

Större piplärka (Anthus richardi) 1 ex Karlstads gamla flygplats 26/9 - Berne Martinsson (13:e fyndet)

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata) 1 hona Arnön 4/4 - Gun Friberg (8:e fyndet)

Kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) 1 ex ringmärkt Hammarö fågelstation 20/10 - Björn Ehrenroth m fl (7:e fyndet)

Pungmes (Remiz pendulinus) 1 par Djupsundsviken, Hammarö 11/5 och även senare - Per Gustafsson m fl. 1 ex Nolgårdsviken, Hammarö - Per Gustafsson m fl (9 fynd t o m 1998)

Gulhämpling (Serinus serinus) 1 hona Välingebron 14/6 - Håkan Axelsson, 1 ex Hammarö fågelstation 12/7 - Karl Hammar (11:e och 12.e fyndet)

Anmärkningsvärda raser
Svarthuvad gulärla (Motacilla flava feldegg) 1 hane Kyrkviken, Bjurtjärn 1/5 - Hans Johansson, Matz Jonson

Tundrasädgås (Anser fabalis rossicus) 19 ex Hynboholm 24/9 - Dan Norberg, 7 ex Alkvettern 25-26/9 - Hans Johansson m fl

linjehotwax.gif (853 bytes)