Tofslärka i Arvika

Upptäckten
Ungefär kl 15.00 onsdagen den 24/4 2002 upptäckte Johan Myhrer en tofslärka på Ingesunds folkhögskola strax söder om Arvika stad. Tofslärkan befann sig på en boulebana i en gräsmatta framför en av skolans byggnader. Johan såg lärkan en stund på mycket nära håll innan den rörde sig mot Glafsfjorden och tappades. Fågeln eftersöktes av flera skådare under eftermiddagen och kvällen, men kunde inte återfinnas. Förhoppningsvis kan fågeln återkomma till Ingesund igen eller åtminstone finnas kvar i Arvikatrakten. Jössehäringar uppmanas att hålla korpgluggarna extra vidöppna.

Uppträdande
Tofslärkor uppehåller sig gärna på lokaler som upplevs som ogästvänliga. Det kan vara ogräsbevuxna industritomter eller gamla bangårdar. Grusplaner och stadsmiljö är således inget hinder för tofslärkan.  

Fyndbild i Värmland
Tofslärkan är mycket sällsynt i Värmland. Endast 5 fynd kan anses säkra. Det senaste ligger drygt 30 år tillbaka i tiden. Även i Sverige som helhet är tofslärkan numera en sällsynthet.
Värmländska fynd

Vägbeskrivning
Från Karlstad körs väg 61 till Arvika. Sväng av söderut mot Säffle (väg 175) i första rondellen. Ta av västerut (höger) vid skylten "Ingesund 2". Fortsätt rakt fram till skolan och parkera. Fyndplatsen från onsdagen låg i princip mitt i skolområdet.

Karta Arvika kommun
Karta Arvika stad (Ingesund ligger i allra sydligaste delen).

Utseende
För bilder på tofslärka, se
www.club300.se/galleri/

Läte
Hämtat
från www.ifrance.com/WPBS/:

Lockläte (MP3-format 47 kB)