Nya värmländska arter vid årsskiftet

linjehotwax.gif (853 bytes)

På måndagen den 1/12 offentliggjorde Taxonomikommittén inom SOF en ny lista över Holarktis (och därmed Sveriges) fåglar. Geografiskt täcker listan Europa, Nordafrika, Mellersta Östern, norra Asien samt Nordamerika. Listan, eller snarare rekommendationer kring hur listan ska se ut, har tagits fram av ett antal taxonomikommitéer inom AERC (Association of European Records and Rarities Committees). De flesta rekommendationerna kommer att följas av SOF. Förändringarna träder i kraft den 1/1 2004.

Den nya listan över Sveriges fåglar innebär bland annat att vissa tidigare raser nu efter nya vetenskapliga rön fått status som egna arter. En på detta sätt "splittad" art är gamla gransångare som nu blir fyra egna arter, bland annat gransångare (den enda som påträffats i Värmland) och Iberisk gransångare. Gamla gråtruten blir också fyra nya arter, bland annat gråtrut, kaspisk trut och medelhavstrut. Andra tidigare arter som nu delas är bland annat kricka (blir kricka och amerikansk kricka), eksångare (blir ek- och macchiasångare), gråsångare (blir stäpp- och saxaulsångare), bergssångare (blir bergs- och balkansångare), mindre flugsnappare (blir mindre och taigaflugsnappare) och varfågel (blir varfågel och ökenvarfågel).

Den värmländska fågellistan utökas med två arter (till 329) genom delningen av varfågel och kricka. För varfågels del erkänns ökenvarfågel (Lanius meridionalis) som egen art förutom den "gamla" varfågeln (Lanius excubitor). En av raserna inom arten ökenvarfågel är vad som tidigare kallades stäppvarfågel och som påträffades i Munkfors 1998. Dess vetenskapliga namn blir Lanius m. pallidirostris.

Den andra tillskottet på den värmländska artlistan är amerikansk kricka (Anas carolinensis), som tidigare fick samsas med "vanlig" kricka (Anas crecca). Nu får vi således två olika goda arter. Åtta fynd av amerikansk kricka har godkänts i Värmland till och med 2002.

Förutom nya arter förändras den svenska fågellistan på ett annat mycket påtagligt sätt. Ordningen på arterna är delvis omkastad. Smålom kommer inte längre först i listan. Där stoltserar i stället knölsvan. And- och hönsfåglar är nämligen uppflyttade till "topplatserna". Först därefter kommer lommar, doppingar och så vidare. Mer än en skådare kommer att få gråa hår av letandet i framtidens fågelböcker och artlistor.

En del namn förändras också. Labb har gått i graven och ersatts av kustlabb. Vetenskapliga namn har också ändrats, t ex har fjällugglan gått och blivit kusin till berguven. Fjällugglans nya lärda namn är nämligen Bubo scandiacus.

Samtliga förändringar samt kommentarer till dessa finns hos SOF (Se länkarna nedan).
 

Nya värmländska arter den 1/1 2004
Amerikansk kricka (Anas carolinensis) Panken 25/4 2002. Foto: Dan Mangsbo
 
Ökenvarfågel (Lanius meridionalis pallidirostris) Munkerud 15-18/10 1998. Foto: Stieg Carlsson

 

Länkar
  AERC TAC med de europeiska taxonomiska rekommendationerna att ladda hem
  SOF:s nya listor, dels över Sveriges fåglar, dels Holarktis fåglar
  SOF, kommande artiklar ur Vår Fågelvärld, vilka kommenterar förändringarna för Sveriges del.
  Notis om den värmländska "stäppvarfågeln" från 1998
  Notis om amerikansk kricka från 2002
  Nya värmlandsarter genom tiderna