Svaninventering 2008

linjehotwax.gif (853 bytes)
Räkna svanar i helgen

Nu på lördag och söndag sker Wermlands Ornitologiska Förenings räkning av svanar i landskapet Värmland, d.v.s. i länet jämte Degerfors och Karlskoga kommuner. Det blir sjunde vintern i rad som inventeringen genomförs.

Främst är det sångsvanar som övervintrar, men i de södra delarna av Värmland brukar även ett mindre antal knölsvanar ses. Den gamla sångsvanens näbb är svart med ett kilformat gult parti närmast näbbroten, medan knölsvanens näbb är röd med en svart knöl innerst. Sångsvanens årsungar är gråaktiga, knölsvanens däremot mera bruna. Från sångsvanen hörs vittljudande trumpetstötar, medan knölsvanen oftast är helt tyst eller har mer diskreta läten. Sångsvanen håller sin hals rakare än knölsvanen.
 
Antalet övervintrande svanar beror på hur mild vintern är. Den stränga vintern 2002/2003 inrapporterades endast 37 sångsvanar. I fjol inräknades 640 sångsvanar och 23 knölsvanar. Även rapporter om kanadagäss eller andra gäss tas tacksamt emot. Förra vintern iakttogs 326 kanadagäss och två grågäss.

Åk gärna ut till en plats där det finns öppet vatten och spana efter svanar i helgen. Sångsvanarna brukar även hålla till på öppna fält. Notera art, antal, plats, datum och tidpunkt. Skilj på gamla och unga fåglar om det är möjligt. Rapportera vad du sett till Ulf T Carlsson i Kristinehamn på telefon 0550/19023. Resultatet av inventeringen kommer så småningom att publiceras i tidningen.