Styrelsprotokoll och andra handlingar

Från och med 2023 kommer styrelseprotokoll och vissa andra handlingar att publiceras här.

Styrelseprotokoll    Andra handlingar


2023-01-23

2023-03-27

2023-05-22

 

 

 Stadgar

 Dagordning årsmöte

 Dagordning mall - styrelsemöte

 Verksamhetsberättelse 2022