Styrelsprotokoll och andra handlingar

Från och med 2023 kommer vissa styrelseprotokoll och andra handlingar att publiceras här.

Styrelseprotokoll    Andra handlingar


2023-01-23

2023-03-27

2023-05-22

2023-11-27

2024-01-22

 

 

 Stadgar

 Dagordning årsmöte

 Dagordning mall - styrelsemöte

 Verksamhetsberättelse 2022

Årsmötesprotokoll 2023-02-21

Årsmötesprotokoll 2024-02-27