linjehotwax.gif (853 bytes)

Sparvhökarna – för dig som skådar och är mellan 8-12 år
Vi håller kvar åldern för nybörjare inom åldersintervallet ca 8 -12 år. ar ni kompisar som är nyfikna på fågel och natur vore det trevligt. Nya barn/familjer är hjärtligt välkomna!
 
Program våren 2007
 
Lördagen den 24 februari
Samling kl 09.00 - 11.00
K
ummelöns parkering
Tema: Rovfåglar
 
Lördagen den 31 mars
Samling kl 07.00 - 09.00
Orrspel vid Stortjärn, Örnäs (OBS! Vi träffas ca 500 m norrut från förra p-platsen vid 90-graderskurva. Se vägbeskrivning. Därefter vidare till annan plats i närheten. 
Tema: Hönsfåglar
 
Lördagen den 21 april
Samling kl 09.00 - 12.00 (Obs! En timme extra)
Sjön Björken, Sunne. Se karta
Tema: Änder
 
Lördagen den 12 maj
Samling kl 09.00 - 11.00.
Knappstadviken
Tema: Fåglar i vassen
 
Lördagen den 26 maj
Samling kl 09.00 - 11.00.
Träfotere, Södra Hyn
Tema: Sångare
Sparvhökarna drivs genom Karlstads Ornitologiska Förening med stöd av Studiefrämjandet! Vill vi att alla barn ska bli medlemmar i KOF, antingen med barnmedlemskap som kostar 20 kr per år eller som familjemedlemmar (5 kr per år) om någon förälder redan är medlem. medlemsavgiften betalas in på plusgiro 64 78 53-1. Som vanligt vill vi att ni föräldrar är med oss när vi är ute eftersom vi inte kan ta ansvar för alla barnen själva. Glöm inte att ta med nyckeln till en bra fågelskådningstur, massor med gott fika!

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar.

Väl mött i fågelmarkerna!

Hans och Emmalena Flyman 
054-53 00 83, 0703-96 77 45 hflyman@yahoo.com

 
Mera Sparvhökarna
Sparvhökarnas egen hemsida
Sparvhökarnas holkbygge (april 2003)
  Uppsats om Sparvhökarna från Karlstads Universitet (våren 2003)
Första gången på nätet (september 2002)