SOF:s årsmöte 2007 i Säffle 

Hej!

Som de flesta förmodligen redan känner till så kommer SOF att hålla sitt
årsmöte i Säffle 4-6 maj. Anmälningstiden har egentligen redan gått ut men
för intresserade värmlänningar finns det möjlighet att efteranmäla sig under
denna vecka. Det kommer också att finnas möjlighet att vara med på valda
delar av mötet till reducerad kostnad. Se mer detaljer och
anmälningsblankett i bifogade dokument.

För styrelsen i WOF

/Jan Rees