Skärröjning

linjehotwax.gif (853 bytes)

I mellandagarna var ett tiotal personer ute på Skallholmen, öster om Hammarö fågelstation, och röjde buskar och sly. Vi gjorde detta för att hindra holmen från att växa igen helt. Förr häckade där måsar och tärnor, men det var några år sedan. Samma förhållande gäller för övrigt många holmar och skär i Vänern. Förr innan sjön reglerades, överspolades skären med jämna mellanrum av Vänerns högvatten. Nu är vattenståndet så mycket jämnare över året. Resultatet har blivit att den växtlighet som tidigare följde med de vårystra vågorna, nu istället biter sig allt hårdare kvar. Till och med träd har kommit upp på många håll. De arter som trivs bäst på kala klippor har inte en chans, speciellt när kråkorna får fina sittplatser i "vrestallarna".

skarrojningtusk.jpg (31094 bytes)
En av de flitiga röjarna på Skallholmen. Foto : Anders Hansson

     I Kristinehamns skärgård har länsstyrelsens tillsyningsman Mats Johansson under några år genom- fört skärröjningar för att försöka återställa åtminstone några häckningsskär. Resultatet har varit mycket positivt. Thomas Landgren, som leder den årliga inventeringen av Vänerns fågelskär, berättar i artikeln "Samordnad inventering av fågelskär i Vänern 1993-1997" i Värmlandsornitologen 25 (1997) s 45-69, att framför allt skrattmåsar och fisktärnor, men även fiskmåsar och silvertärnor snabbt reagerat på de biotopförbättrande åtgärderna. 1997 fanns 80 % av områdets skrattmåsar och 58 % av fisktärnorna på slyröjda skär. 1994, innan skären åtgärdats, var siffrorna 2 respektive 1 %. Att skärröjning är ett resultatgivande arbete behöver man därmed inte tvivla på. Vill Du sätta Dig in i resultaten av inventeringen ytterligare, kan Du titta på diagram och sammanställning.

    Söndagen den 1 februari var det meningen att en KOF-grupp skulle göra en ny röjarinsats på Skallholmen. Tyvärr satte isen stopp för arbetet och det på två olika sätt. Den var nämligen för tunn att gå på från Store holme (Fyrholmen). Röjarna försökte "smyga" över, men fick vända då oroväckande sprickor uppstod under deras fötter. Däremot höll isen alldeles utmärkt i den vik vid Store holme där fågelstationens båt ligger uppdragen. Följaktligen var det också omöjligt att ro över till Skallholmen. Resultatet blev att arbetet uppsköts till ett senare tillfälle, kanske i slutet av februari.

linjehotwax.gif (853 bytes)