Ring in observationer till Värmlandsvararen

Ring in dina obsar til Värmlandssvararen
Nu är det snart vår igen. Tofsvipor, grågäss, sånglärkor, starar och tranor står snart i Värmland för ännu en ljuvlig fågelsäsong. Glöm bara inte att rapportera dina fågelobservationer till Värmlandssvararen. Utan rapporter kan inte svararens meddelanden fyllas med intressant innehåll. Det är många nyfikna människor som ringer, speciellt nu på våren. De vill alla ha färska och utförliga nyheter från våra fågelmarker.

Förutom människor som ringer till Värmlandssvararen ligger inringda rapporter till grund för notiserna Fågelvår i Nya Wermlands-tidningen. NWT är också en samarbetspartner för Fågelstationens dag på Hammarö. Ringer du in dina fågelobservationer, blir underlaget till svararrapporter och tidningsnotiser så bra som möjligt.

Tack!

Värmlandssvararen nummer:

054 - 83 97 55
(lyssning)

054 - 83 17 42
(inrapportering)

OBS! Värmlandssvararen är nedlagd sedan länge. Nu finns Artportalen och diverse larmsystem att tillgå. Sidan finns kvar av intresse för att se hur det fungerade en gång.

Läs mera på Värmlandssvararens sida