Onsdagsvandringar

linjehotwax.gif (853 bytes)

Gamla flygplatsen

Flygplatser liknar ju vidsträckta stäppområden, som speciellt under flyttningstider kan vara fågeloaser av oanade mått. Här trivs en mängd arter, t ex sparvar, vissa vadare och inte minst piplärkor. Det finns dock en icke helt oväsentlig hake med flygplatser - det finns flygplan på dem. Detta faktum gör att det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, att komma in på ett flygplatsområde över huvud taget. Men om flygplatsen läggs ned, ställer sig allt i ett helt annat läge. Då kan man spanande och lyssnande traska runt i gräset och studera normalt oåtkomliga rastande fåglar.

     Förra året landade det sista flygplanet på Karlstads gamla flygplats och verksamheten flyttades till Mellerudstorp. Detta innebar att den tidigare lufthamnen söder om lasarettet nu stod i det närmaste outnyttjad. Redan i fjol gick en del skådare ut på den stora stäppen och observerade bl a dubbelbeckasiner och rödstrupiga piplärkor. Nu är det dags igen ! På onsdagseftermiddagarna i september och oktober försöker Karlstads Orntologiska Förening att samla ihop en skara, som kan "kamma över" lokalen. Samling sker vid flygplatsens parkering kl 16.30. Påminnelser kommer att sändas ut via Wermlandslarm samt läsas in på Värmlandssvararen. Se alltså till att inte jobba över på onsdagarna i höst. Din insats behövs på annat håll. Vi ses på flygplatsen !

flygplatstusk.jpg (38785 bytes)

Ett vandrande fågelsällskap en helt vanlig onsdag på Karlstads gamla flygplats. Foto: Sven Larsson

linjehotwax.gif (853 bytes)

Första vandringen - Succé för KOF:s onsdagsvandringar

Vid 17-tiden onsdagen den 9 september traskade ett femtontal förväntansfulla skådare ut på flygplatsstäppen för att fylla sina obs-böcker till brädden. Efter några timmar stod det klart att antalet rastande fåglar inte var så våldsamt stort. Klart väder under föregående natt hade med all säkerhet "rensat" en hel del bland de rastande flyttfåglarna. Många hade tagit chansen att flyga "bort" till söderns länder när tillfälle gavs. Det fanns dock en hel del sånglärkor och ängspiplärkor hukande i den knähöga växtligheten. Dagens russin i kakan bestod av 2 rödstrupiga piplärkor och 8 lappsparvar.

linjehotwax.gif (853 bytes)

 
Några av arterna den 9/9 :
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Stenfalk
Lärkfalk
Enkelbeckasin, 2 ex
Sånglärka, minst 200 ex
Ängspiplärka, minst 200 ex
Rödstrupig piplärka, 2 ex
Buskskvätta
Stenskvätta
Törnskata, 2 ex
Hämpling, minst 10 ex
Lappsparv, 8 ex
Sävsparv
linjehotwax.gif (853 bytes)

Andra vandringen - Bästa skådardagen i Värmland någonsin?

     Den andra organiserade onsdagsvandringen gick av stapeln den 16 september. Nu hade ryktet om KOF:s spännande upptäcktsfärder på flygstäppen spridit sig ytterligare. Det var ca 25 personer som hade slagit ihop läxböckerna eller stämplat ut i tid. I myllret sågs både kända värmlandsprofiler och långväga gäster. I dag skulle det ske. Nu skulle större piplärka hängas in ! Det hade nämligen upptäckts en hel del exemplar av denna rara art nyligen i andra delar av vårt avlånga land.    

     Ingen av vandringens deltagare skulle behöva bli besviken. Fågeltillgången var ytterligt god. Stapelarterna var ängspiplärkor, sånglärkor och sävsparvar, som ivrigt dansade över den värmländska "pustan". Många andra arter visade också villigt upp sig, t ex steglitser, enkelbeckasiner, stenskvättor och buskskvättor. De mera avlägsna gästerna bestod av minst 10 lappsparvar, ca 5 rödstrupiga piplärkor och 2 dubbelbeckasiner. Dessutom låg en smådopping i det restaurerade våtmarksområdet söder om Mariebergsskogen.

     Det blev allt några större piplärkor också. Minst 2 exemplar kunde höras och ses. Observationernas art gör att det eventuellt kunde ha varit upp till 4 exemplar. Denna art är en sann raritet, både i Sverige som helhet och i vår landsända. (Läs gärna om de tidigare fynden i Värmland.) Naturligtvis lockar detta resultat till ytterligare insatser.

     Den stora bomben var dock försedd med en tidsutlösare, som briserade först på torsdagen. Under onsdagsvandringen peps en ung ängshök ut. Alla var dock ense om att de sett fågeln i ofördelaktigt ljus och under för kort tid. Vissa misstankar fanns också att tidpunkten inte var den rätta för ängshök i Värmland. Därför åkte den icke helt okände Dan Zetterström ut på torsdagen och kunde konstatera....att ängshöken var en stäpphök.

linjehotwax.gif (853 bytes)

 
Några av arterna den 16/9 :
Smådopping (Mariebergsskogen)
Grågås, 17 ex översträckande
Bläsand, 30 ex översträckande
Stäpphök, ung
Ormvråk
Tornfalk
Lärkfalk
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin, 2 ex
Sånglärka, minst 200 ex
Större piplärka, minst 2 ex
Ängspiplärka, minst 500 ex
Rödstrupig piplärka, ca 5 ex
Buskskvätta, ett fåtal
Stenskvätta, ett fåtal
Steglits
Lappsparv, minst 10 ex
Sävsparv, minst 200 ex
linjehotwax.gif (853 bytes)

stapphoktusk.jpg (34108 bytes)

Stäpphök (Circus macrourus), juv hanne på gamla flygplatsen i Karlstad 16-18/9. Foto: Sven Larsson
linjehotwax.gif (853 bytes)

Stäpphöken

     Innan den tredje onsdagens vandring redovisas, bör det sägas några ord om ovan nämnda stäpphök. Dan Zetterström var alltså högst otillfredsställd med artbestämningen av onsdagens unga "ängshök". Han satte sig därför och väntade på fågeln under nästföljande morgon. Det dröjde ett tag, men ganska snart dök fågeln upp, seglande över det knähöga gräset. Då och då landade kärrhöken, kanske för att smälta en nysvald sork. Dan smög sig närmare och närmare och kunde till slut konstatera att det inte rådde några tvivel. Det var en juvenil stäpphök, en ung hane närmare bestämt. Dan såg till att larmet gick och snart dök det upp en mängd skådare, såväl värmlänningar som långväga gäster.

     Stäpphöken stannade på Karlstads gamla flygplats ytterligare en dag för att försvinna söderut vid 13-tiden på fredagen. Den hade även tidigare på torsdagen en gång tagit höjd, men ångrat sig och kommit tillbaka till den articifiella stäppen. Kanske var det  tack vare den goda mattillgången i form av sork. Det fanns observatörer som räknade till minst sju lyckade jaktförsök för den beskådade fågeln. stäpphöken var den första "dragbara" i Värmland. Vill Du veta mer om de övriga fynden, finns de på en egen sida.

linjehotwax.gif (853 bytes)

Tredje vandringen

     Den 23 september var det dags igen. Även denna onsdag stod drygt 20 skådare på flygplatsens parkering när domkyrkoklockan klämtade sjutton gånger. Visst hade observationerna från föregående vecka skapat förväntningar, men väderläget var kanske inte så lovande. Vädret hade nämligen varit klart till halvklart under flera dagar. Hade många fåglar dragit sin kos ? Inte hade det varit så kallt längre norrut heller, så förmodligen fanns inte speciellt många nyanlända gäster i gräset där ute.

     Ovan nämnda farhågor besannades under de närmaste timmarna. Åtskilligt färre fåglar rörde sig bland starr och ag. Någon uppskattade fågeltillgången till ungefär en femtedel av vad han sett veckan innan. Trots ihärdigt "slitande i fält" hittades till exempel inga mystiska piplärkor. Dock lämnade en dubbelbeckasin och fyra lappsparvar det skyddande gräset, till lycka för de klivande skådarna. För övrigt blev obs-boken inte så flitigt använd denna dag. Dock kommer det nya onsdagar och man kan ju inte vara i himlen jämt, så vi ses på flygfältet nästa onsdag !

lappsparvtusk.jpg (10088 bytes)

Lappsparv (Calcarius lapponicus) Foto: Sven Larsson

linjehotwax.gif (853 bytes)

Några av arterna den 23/9 :
Dubbelbeckasin, 1 ex
Sånglärka, ca 100 ex
Ängspiplärka, minst 200 ex
Buskskvätta, ett fåtal
Dubbeltrast, 1 ex
Lappsparv, 4 ex
linjehotwax.gif (853 bytes)

Fjärde och femte vandringarna

     Varken den fjärde eller den femte vandringen innebar några större mängder av fågel, i varje fall om man jämför med de tidigare onsdagarna. Inga större ovanligheter hittades heller runt den gamla flygremsan. Både den 30/9 och den 7/10 var det ett 15-tal personer som spanade och spejade, kämpade och slet i det höstsega gräset. Förmodligen var vädret orsak till den relativt magra "fågelkosten". Båda vandringstillfällena hade föregåtts av klara nätter och kyligt väder. Många av fåglarna hade säkerligen tagit chansen och utnyttjat det goda flygvädret bort från Värmland. Frånvaron av "dämpande" lågtryck hade dessutom orsakat att få nya fåglar stannat till och rastat. Men vi ger oss inte. Blir det inte fler vandringar i år, så kommer det i alla fall nya vandringar under 1999.
linjehotwax.gif (853 bytes)
Några av arterna den 30/9 :
Brun kärrhök, 1 ex
Blå kärrhök, 1 ex
Ormvråk, 1 ex
Fjällvråk, 1 ex
Enkelbeckasin, 1 ex
Sånglärka, ca 50 ex
Ängspiplärka, ca 50 ex
linjehotwax.gif (853 bytes)
Några av arterna den 7/10 :
Stenfalk, 1 ex
Enkelbeckasin, 1 ex
Sånglärka, ca 30 ex
Ängspiplärka, ca 50 ex
Buskskvätta, 1 ex
Hämpling, ca 10 ex
Gråsiska, ca 5 ex
Sävsparv, ca 10 ex
linjehotwax.gif (853 bytes)

dvargsparvtusk.jpg (21739 bytes)

Kanske nästa storfynd under onsdagsvandringarna ? Dvärgsparv (Emberiza pusilla). Målning av Bill Zetterström
linjehotwax.gif (853 bytes)