Bra drag på nattsångarna vid Mossen, Bofasterud

linjehotwax.gif (853 bytes)

2003 var länge ett mycket magert år för nattlyssnare i Värmland. Kärrsångare och gräshoppsångare har varit relativt fåtaliga. Kornknarrar har också funnits, men inte i några mängder. Vaktlar likaså. Ovanligare nattsångare har så gott som helt lyst med sin frånvaro, så när som på en rapporterad busksångare. Kanske det vänder nu? Per Gustafsson skriver här om årets första flodsångare. Den kunde höras vid Mossen, en lokal där nattsångarlivet var i full gång med ett flertal arter natten till den 17/6.

Flodsångarfritt år?
Det har i skådarkretsar i Värmland den senaste tiden diskuterats en del om var årets flodsångare håller hus. Flodsångare har varit årlig i Värmland de senaste 20 åren men ingen hade rapporterats fram till och med natten den 15:e juni. Skulle 2003 bli första året sedan 1982 utan en flodsångare?

Kvällen den 16:e juni såg ut att bli en riktigt fin nattsångarkväll i Karlstadstrakten. Reda kvällen innan hade Dan Norberg larmat ut både vaktel och kornknarr vid Mossens respektive Kärne Gård. På kvällen den 16:e hade jag och Magnus Karlsson cyklat upp till Mossen för att höra om fåglarna fanns kvar.

Flodsångare jovisst
Förutom kornknarr och vaktel hyste området kring Mossens gård minst 2 kärrsångare, 2 gräshoppsångare, 3 sävsångare och en hornugglekull. Vakteln som hördes kvällen innan hade fått sällskap av ytterligare ett exemplar och kornknarren som satt uppe vid Kärne kunde avnjutas tillsammans med minst 1 eller troligen ytterligare 2 kornknarrar. Dessutom upptäcktes också en flodsångare som satt och sjöng söder om gården.

Flodsångaren sitter och sjunger en bit ut på fälten söder eller sydväst om gården. Den drunknar lätt i säv- och kärrsångarkören och en gräshoppsångare som sitter i samma område gör det hela än mer besvärligt. Det skall dock inte vara några problem att höra fågeln från vägen. Om man stannar ungefär vid diket väster om gården så bör man kunna höra samtliga ovan nämna arter. Det kan dock vara fördelaktigt att gå bort en bit från själva diket eftersom de båda kärrsångarna som sitter där överröstar det mesta.

Kornknarrar och vaktlar
Kornknarrarna sitter norr om gården. En fågel sitter nästan uppe vid Kärne gård medan en sitter bakom skogskanten nordväst om Mossens gård. Det förmodade tredje exemplaret hördes alldeles norr om Mossens gård. Det kan dock inte uteslutas att denna fågel efter att ha spelat vid Mossen sedan flugit upp till Kärne.

Vaktlarna sitter båda söder om vägen. Båda var ganska sporadiska men hördes samtidigt vid några tillfällen.

Kärr- och gräshoppsångare
Kärrsångarna sjunger från diket väster om gården, en på norra sidan och en på södra sidan om vägen. Noterbart är att en av kärrsångarna sjunger mycket vackert och blir ibland förvillande lik en busksångare. Förmodligen är det denna fågel som hörts flera gånger vid Mossen de senaste åren. Vid något tillfälle tidigare år har misstankar om busksångare rapporterats från Mossen men förmodligen är det denne skönsjungande kärrsångare som ”lurar i vassen”.

Gräshoppsångare hörs från energiskogen sydost om Mossens gård och ytterligare ett ex nordost om gården. 

Vägbeskrivning Mossens gård:
Från Karlstad: Kör riksväg 61/62 norrut. Vid Ilanda följer man väg 61 mot Kil och efter några hundra meter går en väg in mot vänster (eller söder) skyltad ”Bofasterud”. Ta in på denna väg och kör några hundra meter tills en större gård med ett gult boningshus passeras. Parkera längs vägen strax efter gården. Kom ihåg att det bor folk i huset och att det är lämpligt att man inte stör de boende. Det är ju naturligtvis också olämpligt att gå ut på åkrarna och trampa ned grödan.

Per Gustafsson