Mystisk mås vid Mariebergsskogen

linjehotwax.gif (853 bytes)

mystiskmastusk.jpg (22993 bytes)
Detta klipp ur en videosekvens togs den 12/5 1998 vid ett nyrestaurerat våtmarksområde i Karlstad (söder om Mariebergsskogen). Fågeln sågs ömsom för sig själv, ömsom tillsammans med skrattmåsar. Filmaren berättar att han reagerade på att fågeln var mindre och rundare än skrattmåsarna. Näbben var svart och kortare än hos skrattmås. Fågeln observerades även den 20/5. (Klicka på bilden för en större version.)

linjehotwax.gif (853 bytes)

Vi vill gärna ha hjälp med artbestämningen av måsen. Vad är det egentligen fråga om för fågel? Skicka gärna ett e-brev till relevant mailinglista eller direkt till KOF-sidan.

linjehotwax.gif (853 bytes)