Midvinterinventering 2004 - Resultat

linjehotwax.gif (853 bytes)
Bakgrund
Tidigare har på KOF-sidan och i Värmlandsssvararen berättats om midvinterinventeringen av sjöfåglar. Det är en inventering som genomförts under ett 30-tal år. Normalt inventeras ett urval lokaler i Sverige, men då och då genomförs en heltäckande inventering som inbegriper så många platser som möjligt. Det är en sådan heltäckande inventering som genomfördes i år. För Värmlands del var det första gången som hela landskapet var föremål för midvinterinventering av sjöfåglar.

Organisation
Inventeringarna organiseras av Leif Nilsson vid Lunds universitet. I landskapet Värmland var Ulf T Carsson spindeln i nätet år 2004. Han manade landskapets skådare till inventering samt sammanställde alla uppgifter. Värmlandssvararen har tagit emot rapporter från många inventerare och även offentliggjort resultatet.

Midvinterinventeringen genomfördes den 10-25 januari med 17-18 januari som huvuddagar. Även storskarv och gråhäger inventerades trots att de inte är sjöfåglar.

Grågås (Anser anser), Lillängshamnen, Skoghall, 18/1 2004. Foto: Karl Hammar
Veta mer
Midvinterinventeringarna hos Lunds universitet

5/2 2004
Jan Wilhelmsson

Från resultatet i Värmland av Midvinterinventeringen 2004
 
Art Antal Lokal
Skäggdopping 2 Hammarö fågelstation
 
Storskarv 11 Vänerlokaler
 
Gråhäger 6 Bland annat Nysäter, Norra Hyn, Borgviks k:a, Årås våtmark (2 ex)
 
Gräsand 3 722 Största ansamlingen i Karlstad med ca 900 ex
 
Kricka 1 Björkborn, Karlskoga
  2 Blaxmo, Bäckhammar
 
Bergand 1 Boholmen, Skoghall
 
Vigg 1 Medhamns hamn
 
Knipa 94 Värmland totalt
 
Storskrake 144 Värmland totalt
 
Salskrake 1 Säffle (hane) 
  1 Skagersvik, Gullspång
 
Grågås 1 Lillängshamnen, Skoghall
 
Kanadagås 15 Sunne
2 Hannäs, N Kil
 
Knölsvan 37 28 adulta och 9 2K-fåglar. De flesta vid Vänern
 
Sångsvan 214 Bland annat 41 2K-fåglar
 
Ob svan 6  
 
Sothöna 10 Skasåsbron
  1 Nysäter
linjehotwax.gif (853 bytes)