Vänersvik


Lokalens namn: Vänersvik
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Från Vänersvik har man utsikt över Ölmevikens inre strandäng som vissa år översvämmas på våren. Området överblickas från järnvägsbron eller från björkdungen väster om gården. Denna position är en bra plats för att se gäss, simänder, vadare, rovfåglar och tättingar. Från västra sidan finns en hög kulle med observationspositioner.

Arter: De tidigaste vårfåglarna har ofta Vänersvik som första anhalt. Bra lokal för hackspettar. Gröngöling är karaktärsart och flera mindre hackspettar brukar trumma runt järnvägsbron.

Rariteter: Flera rariteter har observerats i området bl a blåvingad årta 1983, amerikansk kricka 1985, tereksnäppa 1987, rödhuvad törnskata och vittrut 1987 m fl.

    

Skådningstips: Medljus har man på förmiddagen från järnvägsbron och dungen vid gården och från Kullen på eftermiddagen.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Norr om  järnvägsövergängen vid Vänersvik väster om Ölme samhälle finns utrymme för parkering.

Övrigt: Området restaurerades genom en större fräsning i oktober 2017.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson, Thomas LindellBra obsplatser är från kryssen och Kullen.


Utsikt från järnvägsövergången


Utsikt från järnvägsövergången mot Kullen


Från fräsningen av området 2017


Mindre hackspett nära järnvägsövergången