Träforsområdet


Lokalens namn: Träforsområdet
Kommun: Karlstad, Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Träforsområdet saknar både fågeltorn och våtmark. Odlade, vidsträckta och lättskådade fält är anledningen till till att området är ett populärt mål för fågelskådare. Även om hela området via mindre grusvägar är intressant att spana av så är den så kallade 90-graderskurvan en central punkt och ger den bästa överblicken. En kombination av 90-graderskurvans höga läge med suverän översikt i medljus ger goda förutsättningar att spana av området.

Arter: Häckfågelfaunan är den väntade i odlingslandskapet med insprängda träddungar. Det som är lokalens stora potential är att området har en tydlig attraktionskraft för främst flyttande rovfåglar. Vråkar, falkar, hökar, kärrhökar, örnar och glador av många arter ser årligen. I många fall stannar rovfåglarna en tid innan de drar vidare. På fälten i norra delen av området ses under vår och höst ofta stora rastande flockar av svanar, gäss och tranor.

Rariteter: 2005 och 2006 översomrade Värmlands hittills enda mindre skrikörn och i månadsskiftet augusti-september 2011 rastade en större skrikörn några dagar.

Stäpphök har setts vid flera tillfällen och även ängshök har rapporterats vid några tillfällen. Röd glada ses allt oftare och brun glada har noterats vid ett tillfälle. Under en dag i slutet av juli 2008 rastade en svartpannad törnskata.

Skådningstips: Den bekväme skådaren behöver inte lämna bilen från 90-graderskurvans utmärkta position även om en uppställd tub ger bättre överblick. 

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Till området kan man komma från alla väderstreck. Snabbaste vägen är från E-18 i Ölme där skylt Träfors pekar norrut. I 90-graderskurvan går det att köra åt sidan, annars är mötesplatser att rekommendera vid skådningsstopp.

Övrigt: Samtliga vägar mot Träfors är intressanta ur fågelsynpunkt. Var beredd på att trevliga obsar väl kan dyka upp under transport till området. Vid Träforsområdet är det särskilt viktigt är att stanna på vägen och inte beträda fälten.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson90-graderskurvan mot norr  Foto: Thomas Lindell


90-graderskurvan mot öster  Foto: Thomas Lindell


Södra delen mot nordost  Foto: Thomas Lindell


Stäpphökshanne över fälten vid Träfors


Spaning efter mindre skrikörn Foto: Dan Mangsbo


Mindre skrikörn Foto: Dan Mangsbo


Översiktskarta över området          Länk med vägbeskrivning från E18