Tofta


Lokalens namn: Tofta
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Tofta är egentligen ett gårdsnamn i nordvästra delen av Ölmeviken. Öster om gården finns inhägnade fält som lutar ner mot strandlinjen. Obslatsen ligger där i anslutning till ett stenröse i en beteshage som aldrig odlas upp. Eftersom obsplatsen är högt belägen är utsikten utmärkt över hela Ölmeviken från Kummelön till Vänersvik. Beroende på vattenläge finns ofta vadarstrand i tillägg till öppet vatten med vassvikar.

Arter: Flera arter vadare ses ofta på lerbankarna längs stranden. Ute i viken och vassvikarna är änder, gäss och doppingar vanliga liksom måsar, trutar och tärnor som drar runt över viken. På strandängarna framför obsplatsen ses inte sällan många arter av tättingar. Flera arter av rovfåglar drar även ofta förbi.

Rariteter: Mellan 25 april och 15 maj 1981 höll Sveriges första rosenmås till vid Tofta. Värmlands enda mindre gulbena siktades 1995 i området liksom en blåvingad årta 1983 och en rödhuvad dykand 1998. I juli 1996 rastade en mongolpipare under 2 dagar. En ringand observerades 2006 och Värmlands första nunnestenskvätta var på plats i oktober 2018. Jaktfalk 1983, skärfläcka 1985, silkeshäger 2003 och citronärla 1984 är andra tunga Toftaarter.

Ett otal andra ovanliga arter som ängshök, svarttärna, skräntärna och tuvsnäppa m fl har observerats på och runt lokalen.

Skådningstips: Tänk på att det ofta är motljus. Man kan promenera genom gården västerut längs en gångväg för att spana av flera strandlinjer och ängar.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från E18 i Ölme följer man en väg söderut förbi kyrkan och lämnar asfaltvägen via en grusväg till vänster skyltad Ugglebol och Tofta. Åk så långt grusvägen räcker och stanna innan Tofta gård. Parkeringsmöjligheter för några fordon finns i en skarp vänsterkurva strax innan gården Tofta. Via några öppningsbara led eller trådar kan man promenera till obsplatsen ca 200 m från den plats som bilar kan parkeras på.

Övrigt: Gårdens ägare har alltid varit tillmötesgående till skådare som beträder marken. Se upp för korukor. Från infarten till Tofta går det att fortsätta längre söderut mot Skråkvik och Kummelön i södra delen av Ölmeviken.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson

 


Obsplatsen vid krysset


Utsikt mot sydväst


Utsikt mot sydost


Lerbankar mot öster


Det är inte ovanligt att nötkreatur finns nära obsplatsen. Ägretthägrar sträcker över koryggar.


Ägretthägerbonanza vid Tofta  Foto: Ulrike Siversson


Tofta för 25 år sedan


Lokala skådare


Värmlands första nunnestenskvätta dök upp väster om gården Tofta.