Tånäshöjden


Lokalens namn: Tånäshöjden
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Tånäshöjden kan betraktas som en fristående lokal för i första hand simänder och vadare belägen i södra delen av Vänersvik. Från klipporna på Tånäshöjdens sydvästra spets finns utmärkta utsiktspunkter. Området man blickar ut över är ett delta som åarna Ölman och Sorkan bildat. Det är mycket beroende av vind. När det blåst syd och sydväst så vattenfylls deltat och får högt vattenstånd och fylls av simänder. När det blåst från norr så blåser vattnet ut i viken och det blir lerbankar.

Arter: Det är i huvudsak vadare och simänder som är mest intressanta för lokalen även om andra arter givetvis kan observeras i området. Bland observationerna kan nämnas en hybrid amerikansk bläsand/bläsand, isländsk rödspov och vassångare.

    

Skådningstips: Morgonljus ger utmärkt medljus.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Norr om  järnvägsövergängen vid Vänersvik väster om Ölme samhälle finns utrymme för parkering. Promenera sedan på en grusväg mot öster söder om järnvägen till en mast. Därifrån finns en gångväg till Tånäshöjden.

Övrigt: Området restaurerades genom en större fräsning i oktober 2017.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson, Thomas LindellStigen från masten märkt med svart


Fina vadarbankar


Högvatten utan vadarbankar


Restaurering med fräsning genomfördes i oktober 2017.


Hybrid amerikansk bläsand/bläsand