Sundstorp


Lokalens namn: Sundstorp
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: Lokalen som ligger på norra Fågelviksslätten norr om Skattkärr har 2 ansikten. Tidiga vårar med kraftig snösmältning bildas det ett översvämningsvatten där gott om fågel ofta rastar. Utan vattnet är inte området särskilt intressant utom vid vår och försommarnätter då nattlyssning kan löna sig.

Arter: Olika arter av svanar, änder och gäss har setts i anslutning till översvämningen t ex mindre sångsvan. I övrigt har noterats: vaktel, kornknarr, dvärgbeckasin, flodsångare, jorduggla, pilgrimsfalk, kungsörn, ringtrast, dvärgmås och råka.

Rariteter: 23 maj 2006 rastade tillfälligt Värmlands andra sand-tärna. Bland ovanliga arter kan nämnas skärpiplärka och roskarl.

Skådningstips: Tubkikare är helt nödvändigt om man spanar från grusvägen. Även om man går ner till åkerkanten är tub att föredra. Tidigt på dagen råder motljus.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från östra delen av Skattkärr går en väg norrut mot Kappstad. Från den vägen går en grusväg i en halvcirkel på västra sidan skyltad Sundstorp. Parkeringmöjligheter finns i norra delen. Grusvägen runt Sundstorp är måttligt trafikerad, särskilt i norra delen. 

Övrigt: Naturligtvis finns det fåglar att se trots att området inte är översvämmat.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson

 


Karta över det området som vissa år är översvämmat.


Sandtärna vid Sundstorp 2006 - översvämningen i bakgrunden  Foto: Stefan Asker


Sandtärnan  Foto: Stefan Asker


Tidig vår vid Sundstorp  Foto: Per Gustafsson