Ladholmen


Lokalens namn: Ladholmen
Kommun: Säffle

Beskrivning av lokalen: Ladholmen ligger vid Värmlandsnäs sydöstra spets. En allmän åsikt är att Ladholmen är Sveriges bästa inlandslokal för fågelsträck. Sedan länge har lokalen bevakats och sträcksiffror av många arter är imponerande. Från klippstranden i sydost är utsikten mot öster och sydost över Vänern utmärkt. Även området mot söder, sydväst och väster över vatten och skog är lättskådat. Den långa horisontlinjen gör att den tidiga dagens motljus kan mildras i olika obsriktningar.

Arter: En styrka är att vid Ladholmen passerar att alla typer av fåglar, ofta i stora mängder t ex änder, gäss. vitfåglar, vadare, rovfåglar och tättingar. Höststräcket kan ofta vara intensivt men även under våren passerar ansenliga mängder fågel. Vid intensivt sträck kan extremt stora antal av många arter passera. Under sommaren-förhösten börjar vid lämpliga väderförhållanden flockar av vadare sträcka söderut. Ända in i november sträcker änder mot söder.

  
  

Rariteter:
1996 sträckte Värmlands enda kejsarörn och 2000 även den enda vitnackade svärtan. 1999 observerades Värmlands andra ormörn. Vitvingad trut, kungsfågelsångare, lappmes och gulhämpling har noterats.

Skådningstips: Sträcket passerar ofta på bred front och kan ibland vara svårt att överblicka. För att uppleva stora mängder av tättingar på hösten är sydvästvind den bästa vinden.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från parkeringen vid Ekenäs finns en välordnad promenadstig ut till obsplatsen. Vissa skådare tar med cykel, eftersom gångvägen ut är ca 1 km.

Övrigt: Se upp med vilda djur på Värmlandsnäsvägarna.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson


Soluppgång mot nordost


Bläsandsträck mot öster   Foto: Dan Mangsbo