Ölme kyrkslätt


Lokalens namn: Ölme kyrkslätt
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Ölme kyrkslätt är en lokal som består av en utbredd åkermark öster om Ölme kyrka. Från en mindre kulle norr om kyrkan är utsikten mycket bra österut över åkrarna. Från vägen som leder sydost från kyrkan finns också en bra obsplats från en parkeringsficka. En åkerväg från kyrkan ner till den stora ladan är ett alternativ för en promenad.

Arter: Kyrkslätten är en känd lokal för rastande fåglar. Tranor, gäss, pipare och andra vadararter rastar regelbundet och ibland i stora flockar. Även tättingar rastar ofta. Både stationära och flyttande rovfåglar ses regelbundet. Fjällpipare och snösparvar är arter som ses med jämna mellanrum.

    

Skådningstips: Kolla dammen vid kyrkan ifall rörhöna önskas på dagslistan.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Vid Ölme kyrka finns gott om parkering.

Övrigt: Hela Ölmeviksområdet är även intressant för nattlyssning under senvår och försommar samt är dessutom en tydligt riktad sträckled för vadare och tättingar i sydvästlig riktning med Vänern i sikte över slätten i augusti/september.

Lokalbeskrivare: Sven LarssonBra obsplatser är från kryssen och på  gångvägen mot stora ladan


Parkeringen vid kyrkan och gångvägen till norra obsplatsen snett ner till höger


Kyrkan till vänster och ladan till höger


Fjällpipare rastar ofta på kyrkslätten.


Snösparvar kan ibland ses i flockar men också enstaka.


I dammen vid kyrkan brukar alltid någon rörhöna hålla till.  Foto: Thomas Lindell