Kummelön


Lokalens namn: Kummelön
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Naturreservatet Kummelön är en halvö i södra delen av Ölmeviken. Stora ekar och lindar gör reservatet attraktivt för lövskogsälskande arter. I norra delen finns en brant sluttning med hällmark på toppen som gör den delen till en utmärkt position för skådande norrut. Strandlinjen med hällar är ganska svårframkomlig men i nordost finns också några bra obspunkter nära vattenlinjen.

Arter: Lövskogen brukar innehålla ett antal sångare och spettar. Biotopen har flera gånger lockat sommargyllingar på tillfälligt besök. Änder, gäss, svanar och doppingar ute på vattnet samt vitfågel i luften är det man mest kan förvänta sig.

Rariteter: Lokalen är ganska raritetsfattig men 2009 rastade en vitögd dykand och 2016 i september höll en vitvingad tärna till norr om Kummelön. Andra ovanliga arter som fjällgås, skräntärna, småtärna, mindre flugsnappare och vassångarea m fl har observerats på och runt lokalen.
Skådningstips:
Stanna gärna till vid Skråkvik innan vägen svänger ut mot Kummelön. Där finns en parkeringsficka med utsökt sikt över strandängar och vassarna med blöthål och vattenspeglar nordväst om Kummelön. Där upptäcktes den vitvingade tärnan 2016.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från E18 i Ölme följer man en väg söderut förbi kyrkan och lämnar asfaltvägen via en grusväg till vänster skyltad Kummelön. Fortsätt till nästa skylt Kummelön till vänster. Parkeringsplats finns vid ingången till reservatet på Kummelön. Ön är inhägnad och betande får är vanliga inom området.

Övrigt: I de fall det finns grindar för djuren - se till att de stängs efter passager. En väl upptrampad stig finns från parkeringen till norra udden.

Lokalbeskrivare: Sven LarssonObsplatser vid utsiktsplatsen samt krysset


Ekar med får i öppen lövskogsmiljö på Kummelön


Utsiktspunkten mot norr över Ölmeviken


Skådare på hällarna vid norra utsiktspunkten


Parkeringsficka vid Skråkvik med Kummelön till höger