Kroppkärrssjön


Lokalens namn: Kroppkärrssjön
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: Kroppkärrssjön ligger söder om stadsdelen Kroppkärr i östra Karlstad och kan närmast liknas vid en slättsjö med stort inslag av vass. Storleken är ca 1x0,5 km och kan även betecknas som en kombinerad fågel, fiske och badsjö. Norra delen är mycket tillgänglig med en promenadstig från en parkering vid badplatsen i väster till östra plattformen. Förutom obsplatsen i väster vid badplatsen och östra tornet finns en plattform mitt på norra delen av sjön.

Arter: Under de flesta år på 2000-talet har en stor skrattmåskoloni häckat i nordvästra delen. Några arter änder, skäggdopping, sothöns, vattenrall och vissa år knölsvan tillhör de häckande arterna. Vattenrall har på senare år börjat övervintra vid sjön. Trastsångare skränar varje vår och sommar i vassarna och rördrommen tutar ofta. I flyttningstider har även t ex bergand, svärta och sjöorre observerats. Rörsångare och sävsparv häckar och skäggmes hörs sporadiskt i vassen.

    

Rariteter: 2014 uppehöll sig en yngre kaspisk trut i västra delen. Bland andra ovanligare arter som observerats kan nämnas: vassångare, svarthakedopping, smådopping och småfläckig sumphöna.

Skådningstips: Parkera vid badet i väster och promenera till östra tornet och skåda hela vägen. Det finns även en högt belägen stig öster om sjön med fin utsikt över sjön mot väster.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Vid badplatsen i väster finns gott om parkeringsutrymme och norr om kolonilotterna i nordost finns även parkering nära östra plattformen.

Lokalbeskrivare: Sven LarssonParkeringen och badplatsen i väster


Promenadstig och brygga i nordvästra delen


Plattformen efter norra stranden


Östra plattformen


Utsikt från stigen i öster över sjön


Kaspisk trut sedd från badplatsen 2014


Brun kärrhök över vassarna  Foto: Maria Berglund


Knölsvan med ungar  Foto: Maria Berglund


Övervintrande vattenrall i norra delen  Foto: Anders Boström