Välsviken


Lokalens namn: Välsviken
Kommun: Karlstad

Kort beskrivning av lokalen:
Välsviken ligger vid Vänern, ett par kilometer sydost om Karlstads centrum. Lokalen består av två delar, dels den vasstäckta vänerviken, dels den omgivande löv- och barrskogen. 

Arter: I vasshavet finns flera för Värmland tämligen mindre vanliga arter, t ex trastsångare och skäggmes. Välsviken är ett kärnområde för trastsångarna i Värmland. Flera sjungande hannar brukar höras. Här bölar även rördrommar regelbundet. 

I den sumpiga lövskogen runtom själva viken trivs flera arter sångare, bland annat sjunger grönsångare, härmsångare och ibland även gransångare här. Stjärtmes häckar i området. Gröngöling och mindre hackspett ses ganska regelbundet.

I barrskogen brukar man kunna stöta på tofsmes, större hackspett, spillkråka och korp. Tretåiga hackspettar observeras då och då vid lokalen. På vintern ses ibland sparvuggla och duvhök. Det brukar även hålla till någon flock gråsiskor i området vintertid. Dessutom ses både större och mindre korsnäbb regelbundet

Rariteter: Av ovanligare arter vid lokalen bör nämnas ägretthäger, tretåig hackspett, rasen snösiska samt tallbit. 
 

Skådningstips: Man får mest ut av lokalen om man följer vandringsleden (Frödingleden) som går runt hela området. Dessutom finns ett litet fågeltorn längs stigen, där man får bra översikt över vasshavet. 

Det går att kombinera ett besök vid Välsviken med att följa Frödingleden ett par kilometer österut till Alsterälvens utlopp i Vänern. Vid Alsterälven häckar ibland forsärla och vintertid ses strömstare regelbundet. 

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Ta av från E 18 vid Kronoparksmotet, öster om Karlstads centrum. Kör sedan söderut mot Örsholmens industriområde. Efter några hundra meter ser du Hedenverken på vänster sida. För att komma dit svänger du av vägen innan du åker över Klarälven. Du får först svänga höger och sedan åka under vägen du kom på. När du kommer fram till Hedenverken kan du parkera vid sidan av den grusväg som går till vänster (österut) om kraftverket. Sedan följer du grusvägen till du kommer till en bro. Något hundratal meter efter bron går du in på den skyltade vandringsleden till höger.

Övrigt: Det finns spänger på de blötaste partierna av Frödingleden och små broar över de bäckar som leden korsar. Stövlar är dock ändå att rekommendera.

Lokalbeskrivare: Anders HelsethUtsikt från Välsvikstornet mot väster


Utsikt från Välsvikstornet mot söder


Tretåig hackspett i strandskogen och ........................skäggmes i vassen är möjliga arter att få se och höra.