Hults hamn


Lokalens namn: Hults hamn
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Hults hamn är både en sträcklokal och rastlokal som är belägen efter östra Vänerkusten ca 10 km söder om Kristinehamn. Utsikten från söder till norr över Vänern i västlig riktning är utmärkt och pga en öppen vik mot nordost går det även att kontrollera sträck långt in över skogen mot öster. Fint medljus råder under den tidiga morgonen och förmiddagen. Flera lämpliga obsplatser finns efter stranden som kan väljas beroende på vind. Ofta rastar sträckande fåglar utanför Hult innan de drar vidare norrut.

Arter: Under vårsträcket kan de många arter av sjöfåglar, måsfåglar och vadare som sträcker mot sina häcklokaler i norr ses och dessutom ofta i stora flockar. Svanar, gäss och vissa andarter börjar ofta sträcka förbi redan under senvinter. Ejder, alfågel, svärta och sjöorre m fl arter kommer senare på våren tillsammans med doppingar, spovar, måsar, tärnor och andra vadararter samt sena gåsarter. Labbar passerar även då och då. Över vattnet och in över land drar ofta rovfåglar förbi. Sydsträcket under hösten är inte lika intensivt. Vid hård sydvästlig vind och gärna kuling eller storm på hösten blåser ibland fåglar in från Storvänern, t ex tretåiga måsar m fl arter. Dessa hamnar ofta inne i viken. Tättingsträcket kan också vara hyggligt under våren.

    

Rariteter: I december 2011 rastade en ismås på piren vid Hult under 2 dagar. En praktejder rastade tillfälligt i april 1998. Vid 4 tillfällen har stormfåglar noterats.  Bland många andra för Värmland ovanliga arter som setts på lokalen kan nämnas: vitnäbbad islom, tobisgrissla, sillgrissla, tordmule, alkekung, ängshök, aftonfalk, brun blada, storlabb, fjällabb, bredstjärtad labb, ljusbukig prutgås, vittrut, småtärna samt skräntärna m fl.

Flockar: Vissa år passerar stora flockar med myrspovar och andra vadare, tärnor och gäss m fl arter. 

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Söder om Kristinehamn finns en väg (Visnums-Kilsvägen) med skylt till Hult där man svänger ner till hamnen på en grusväg. Stor parkering finns nära obsplatserna. 

Övrigt: Hults sommarhem ligger på platsen. Kör försiktigt. Skräpa inte ner och agera i övrigt varsamt i naturen.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson


Utsikt mot Sibberön.


Bryggan


Bryggan och utsikt mot norost in över viken


Lagunen med Enträ i bakgrunden


Skådare i tidigt morgonljus


Ismåsen 2011


Häckande vitkindade gäss....


... och sträckande


Sträckande ejdrar


Tärnsträcket i maj kan vara mäktigt.


Mer än 20 kustlabbar brukar noteras varje år.


Jorduggla mot norr


Skedänder passerar


Bland de sträckande prutgässen ses ett ex av rasen hrota, en ljusbukig rasvariant längst ner.


En stor flock storspovar i april