Fågellokaler               

  Sidan är under uppbyggnad och kommer att justeras fortlöpande.
  Karlstads - Hammarö kommuner   Övriga Värmland
  Gamla flygfältet   Norra Hyn
  Mariebergs våtmark   Brosjön
  Välsviken   Byxmyren
  Knappstadsviken   Karsjön
  Träforsområdet   Björken
  Segerstadsområdet   Tofta
  Herröns våtmark (Björknästorp)   Kummelön
  Hammarö sydspets   Baggerud
  Arnötornet   Hults hamn
  Panken   Tånäshöjden
  Sundstorp   Vänersvik
  Södra Hyn   Ölme kyrkslätt
  Djupdalen   Ladholmen
  Kroppkärrssjön   Varnumsviken
  Alsterdalen    
  Nolgårdsviken