Djupdalen


Lokalens namn: Djupdalen
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: När Karlstads soptipp flyttades från Heden till Djupdalen vid Norra Järpetan anlades sex reningsdammar sydväst om själva tippen. Det dröjde sedan inte länge förrän ymnig växtlighet (i huvudsak vass) började omge dammarna och resulterade i en fågelrik våtmark. Tacksamt nog uppfördes snart ett fågeltorn vid en av de mellersta dammarna (100x30 meter stor) vilket gjorde det möjligt att studera fåglarna i och omkring denna på närhåll. Förutom vanliga arter som grågäss, gräsänder, krickor, sothöns och knipor, som nästan alltid kan ses i dammen häckar också något par rörhöns och vattenrall och ett par bruna kärrhökar ses ofta på jakt över vassarna. Dessa brukar häcka framgångsrikt, så ungfåglar ses ofta fram på sommaren.

Rariteter: Några egentliga rariteter har väl inte rapporterats från lokalen, men gravand, smådopping och svarthakedopping har noterats och hösten 2018 kunde tre unga stjärtänder, en hona bergand och en hona skedand ses samtidigt i dammen framför tornet. Tyvärr kan man sällan se de fåglarna som förekommer i de andra dammarna utom vid uppflog från dessa.

Skådningstips: En grind 600 meter från fågeltornet är endast öppen under arbetstid på tippen (normalt kl 7-15.30 måndag -fredag) så kommer man i bil vid annan tid får man parkera denna här och promenera till tornet, där det annars går bra att parkera.

Lokalbeskrivare: Stieg Carlsson

 


Bergand


Brun kärrhök


Smådopping


Stjärtänder