Herröns våtmark (Björknästorp)


Lokalens namn: Björknästorp eller Herröns våtmark
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: Björknästorp, även kallad Herröns våtmark, är beläget i en Vänervik i södra Skattkärr. Området är relativt litet bestående av en ca 300 x 300 m stor våtmark med vasspartier samt insprängda öppna vattenytor. Lokalen har gått igenom flera förvandlingar genom åren. Det som tidigare var en högklassig fågellokal drabbades av igenväxning för ett antal år sedan och var under lång tid inte särskilt intressant för skådare. För några år sedan restaurerade Karlstads kommun lokalen med muddring och framtagning av nya öppna vattenytor. Dessutom har en uppgradering av fågeltornet i södra delen gjorts med en plattform framför tornet. Nya och breda spänger från parkeringsplatsen har gjort det möjligt att ta sig till plattformen med rullstol.

Arter: Häckande arter är de förväntade för biotopen. Det som sticker ut är att pungmes vid några tillfällen har gjort häckningsförsök i området. Från tornet finns bra utsikt norrut  i medljus av rastande och stationära änder och gäss. På lerbankarna framför tornet ses ofta olika arter vadare på bekvämt tubhåll.

Rariteter: I januari 1977 rastade Värmlands enda rallhäger i området och under en månad våren 1987 spelade Sveriges andra karolinasumphöna i våtmarken. I övrigt hördes en mindre sumphöna 1976 och en smalnäbbad simsnäppa rastade 1997. Fjällgås, dvärgbeckasin, myrsnäppa, flodsångare och videsparv har vidare rapporterats.

Skådningstips: Gångstig finns runt hela området. Även vattenspegeln öster om vägen är värd att spana av.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Längs vägen genom Skattkärr finns en skylt "Jäverön 1". Följ den och passera järnvägen. Våtmarken är belägen syväst om järnvägsövergången. Parkeringsplats finns längs vägen sydost om våtmarken.

Övrigt: Området är också rikt på trollsländor.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson

 


En bred spång går till tornet. Såväl cykel som rullstol kommer lätt fram.


Spången leder till tornet och plattformen.


Våtmarken avspanas bekvämt från tornet.


Även från plattformen ses våtmarken bekvämt.


Snatterand framför tornet