Björken


Lokalens namn: Björken
Kommun: Sunne

Beskrivning av lokalen: Sjön Björken öster om Sunne är troligen Värmlands bästa sjö för att se både vanliga och ovanliga fåglar. Sjön som är en typisk slättsjö ligger mitt emellan Frykensjöarna. Sträckande fåglar tar ofta vägen genom Fryksdalen och då passar det att rasta i Björken. Fält och skogar runt om gör sjön till en magnet för sjöbundna fåglar som sträcker. Björken har attraktiva lerbankar mitt framför stora tornet i östra delen som alltid har förträffligt medljus och ger suverän översikt av norra delen av sjön. Vid norra stranden och i sydöstra delen finns även två mindre plattformar.

Arter: Häckande arter är de förväntade för biotopen. Som rastlokal är sjön oöverträffad i Värmland. Många arter av sjöfågel och vadare ses årligen och dessutom passerar ofta rovfåglar. Ofta ses vårarter tidigt i Björken. Stora mängder av gäss och änder rastar ofta i sjön under flyttningstider. Rastande fåglar tenderar ofta att stanna ganska länge troligen beroende på sjöns attraktionskraft. Flera arter sångare har även noterats i området.

Skådningstips: Gångstig söderut från stora östra tornet finns om södra delen ska spanas av.

Rariteter: Många tunga rariteter har under åren besökt Björken. I aprill 2017 passerade en ljus variant av Värmlands enda dvärgörn. Landskapets enda amerikanska bläsand rastade i maj 2013 och i samma månad 2011 fanns en svartvingad vadarsvala på lerbankarna som ny art för Värmland. Ringand, vitögd dykand, amerikansk kricka, sibirisk tundrapipare och svartpannad törnskata är andra rara arter som noterats under åren. Ytterligare ovanliga arter vid Björken som kan nämnas är: ängshök, stäpphök, aftonfalk, vit stork, skräntärna, småtärna, svarttärna, härfågel, tuvsnäppa, dammsnäppa, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, sommargylling, höksångare, flodsångare, busksångare, lundsångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare och skärpiplärka.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Om man kommer söderifrån finns av tvär avtagsväg vid sydöstra delen av sjön till en parkeringsplats med några 100 meters gångväg till tornet.

Övrigt: Hela området är intressant med rastande fågel på fälten längs den östra vägen, t ex upptäcktes en fältpiplärka en gång av skådare på väg till Björken.

 Lokalbeskrivare: Sven Larsson

 


Utsikt från tornet


Rastande änder och gäss


Fina lerbankar finns mot nordost


Skådare i tornet


Amerikansk bläsand, bläsand och två gräsänder vid Björken.


Avfarten ner till tornet kommer hastigt på. Se upp.