Baggerud


Lokalens namn: Baggerud
Kommun: Kristinehamn

Beskrivning av lokalen: Baggerud är en ren sträcklokal som är belägen efter östra Vänerkusten ca 15 km söder om Kristinehamn. Obsplatsen är en klippa upphöjd över vattenlinjen med en fantastisk utsikt från söder till norr i västlig riktning. Gott medljus råder under den tidiga morgonen och förmiddagen. Tyvärr har lokalen blivit avsevärt mindre besökt under senare år, till stor del beroende på att störande trollingbåtar utgår från Baggerud.

Arter: Under vårsträcket kan de många arter av sjöfåglar, måsfåglar och vadare som sträcker mot sina häcklokaler i norr ses och dessutom ofta i stora flockar. Svanar, gäss och vissa andarter börjar ofta sträcka förbi redan under senvinter. Ejder, alfågel, svärta och sjöorre m fl arter kommer senare på våren tillsammans med spovar, måsar, tärnor och andra vadararter samt sena gåsarter. Labbar och enstaka rovfåglar passerar även då och då. Sydsträcket under hösten är inte lika intensivt. Vid hård sydvästlig vind och gärna kuling eller storm på hösten blåser ibland fåglar in från Storvänern, t ex tretåiga måsar m fl arter. Tättingsträcket är under hela året sparsamt.

    

Rariteter: I november 1999 hittades en skadad större lira av fiskare ett antal kilometer utanför Baggerud. Ingen skådare observerade den men troligen hade den kunnat siktas vid Baggerud. I maj 1996 sträckte Värmlands första svarthuvade mås mot norr. Andra för Värmland ovanliga arter som setts på lokalen är: vitnäbbad islom, sillgrissla, tordmule, ängshök, storlabb, fjällabb, bredstjärtad labb, vittrut, skräntärna samt kentsk tärna m fl. En udda obs av lappmes finns också.

Skådningstips: En klyfta i norra delen och en obspunkt i marknivå i norr ger vindskydd vid hård vind. Dock blir synfältet begränsat till nordvästra delen.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Söder om Kristinehamn finns en väg (Visnums-Kilsvägen) med skylt till Baggerud. Flera skyltningar finns senare. Parkering finns numera ända framme vid obsplatsen

Lokalbeskrivare: Sven LarssonParkeringen och obsplats


Högt läge ger bra utsikt mot obruten horisont.


Skådare en morgon vid Baggerud