Slut på RiX-Larm och Wermlandslarm

linjehotwax.gif (853 bytes)

Vid årsskiftet 2005/2006 släcktes club 300:s RiX-Larm och dess regionala delsystem, bland annat Wermlandslarm ned. Personsökarlarmet hade fungerat sedan 1 september 1996. I Värmland fanns ca 75 personer anslutna vid slutet.

Club 300 ersätter RiX-Larm med BMS, ett larmsystem som är baserat på användning av GPRS-meddelanden till mobiltelefoner. Vill du veta mer om BMS, finns ytterligare information hos Club 300.

De sidor på KOF-sidan som beskrev larmet kommer att pubiceras ytterligare en tid.