Fjällgås Ölmeviken mars 2003

linjehotwax.gif (853 bytes)
  Värmlands tredje fjällgås upptäcktes på fredagen den 14/3 2002. Upptäckare var Gun Friberg. Fjällgåsen uppehöll sig vid upptäckten strax sydost om Ölme samhälle. Det verkar som om gåsen tillbringar morgon- och sena eftermiddagstimmar på denna plats. Middagstimmarna befinner den sig någon annanstans ute i viken, t ex på grässlätten nedanför Kullen, väster om Vänersviks gård. 

I Ölmeviksområdet befann sig inte endast en fjällgås den 15/3, utan också en stor mängd andra gäss och sångsvanar. Grågässen i området var drygt 300 ex. Sädgäss var rikligt representerade med ca 150 ex. Ett hundratal kanadagäss fanns också till beskådande. Sångsvanarna var uppskattningsvis ett femtiotal. I gåsflockarna fanns förutom fjällgåsen också minst en bläsgås (adult) (se bilder till vänster) och en spetsbergsgås. 

Fynd av fjällgås i Värmland

16-18/5 1990 1 färgmärkt 2K hona vid Kilsviken. Gåsen var del av det projekt som födde upp fjällgäss vid Öster-Malma. Gåsen blev utplacerad i Lappland 1988. Observerades också vid Östen och i Nederländerna.
   
30/4-1/5 1995 1 adult ex vid Backatjärn, Sunne. Fågeln var märkt med bland annat en halsring. Även denna fågel kom ursprungligen från Öster-Malma 
   
14/3-? 2003 Det aktuella adulta exemplaret i Ölmeviken. Även denna fågel är ringmärkt, dock endast med en stålring på höger ben. Ursprunget är okänt.

En fjällgås är möjlig att förväxla med en bläsgås. De viktigaste skiljetecknen är att fjällgåsen är något mindre, har gul ögonring, pannbläs som går högre upp på pannan, mindre näbb, kantigare huvudform och mindre svarta bukfläckar. Den branta pannan och relativt korta näbben ger fjällgåsen ett mycket typisk profil.

Bilderna till vänster togs lördagen den 15/3. Dan Mangsbo är fotograf till huvuddelen, men även Erik Mangsbo och Stefan Asker har bidragit. Fotografierna togs sent på eftermiddagen, nästan i kvällsljus. Ljuset blev därför en smula svagt för att skildra alla karaktärer. Fjällgåsen hade en klart lysande ögonring, vilket inte kunde återges rättvist på bild.

Fjällgåsen föredrog att sällskapa med en grågås. Detta "förhållande" återges på ett par av bilderna. Vidare har ett par bilder på bläsgås medtagits för jämförelse med fjällgåsen.

Jan Wilhelmsson

Fjällgås (Anser erythropus) (till höger) Ölmeviken 15/3 2003. Foto: Dan Mangsbo
 
Fjällgås (Anser erythropus) (till vänster) tillsammans med två grågäss (Anser anser) Ölmeviken 15/3 2003. Foto: Erik Mangsbo
 
Fjällgås (Anser erythropus) Ölmeviken 15/3 2003. Foto: Dan Mangsbo
  
Bläsgås (Anser erythropus) Ölmeviken 15/3 2003. Foto: Dan Mangsbo
 
Fjällgås (Anser erythropus) (till vänster) och bläsgås (Anser albifrons) Ölmeviken 15/3 2003. Foto: Dan Mangsbo
 
Fjällgås (Anser erythropus) (till höger) tillsammans med två grågäss (Anser anser) Ölmeviken 15/3 2003. Foto: Stefan Asker