Falk i Kilsviken 18-19/5 2003

linjehotwax.gif (853 bytes)
Den 18 maj upptäcktes en falk i Kilsviken av Arne Rudsberg och Tomas Landgren. Falken kunde då inte artbestämmas, men den jagade insekter i snabba dykningar. Den uppträdde därmed som en aftonfalk eller rödfalk.

På morgonen den 19 maj fanns Dan Mangsbo, Peter Hjelm och Karl Hammar på plats på plattformen i Kilsviken, överblickande området runt Edvallen. Inte heller nu kunde falken artbestämmas. Även nu jagade falken insekter och befann sig understundom på marken. Nedanstående bilder togs då av Dan Mangsbo. Tornfalk eller rödfalk, det är frågan.    

Fågeln försvann någon gång under dagen den 19/5. Den eftersöktes under dagen och på kvällen, men kunde inte återfinnas. Inte heller den 20/5 sågs falken vid en ordinarie inventering av Kilsviken.
 

Falk, Kilsviken 19/5 2003 Foto: Dan Mangsbo
 
Falk, Kilsviken 19/5 2003 Foto: Dan Mangsbo
 
Falk, Kilsviken 19/5 2003 Foto: Dan Mangsbo
 
Falk, Kilsviken 19/5 2003 Foto: Dan Mangsbo