Lokaler

linjehotwax.gif (853 bytes)

Artikel Euro -98   |  Artlista Euro -98  |

linjehotwax.gif (853 bytes)

Under Euro Bird-Watch -98 besöktes ett tjugotal värmländska lokaler av närmare 100 skådare. Här följer en sammanfattning av de arter som observerades på de olika platserna. Observatörerna läste in sina iakttagelser på Värmlandssvararen och var uppmanade att endast nämna lite ovanligare företeelser. Detta kunde innebära sena obsar, stora antal m m. Det är dessa "förkortade" rapporter som återfinns nedan. Om inte antal anges, betyder det mestadels att 1 ex observerades. Dock kan en saknad siffra innebära, att observatören inte uppgivit exakt antal. Någon vän av ordning kanske undrar, om inte arter tappades bort på vägen med detta rapportsystem. Nej, faktiskt inte. Vissa lokaler fick berätta om alla sina observationer och "potentiellt borttappade" arter hittades genom intensivt telefonerande av Värmlandssvararens folk.
Följande lokaler finns representerade med artlistor :

Ladholmen, Värmlandsnäs  |  Segerstad/Lillerud   |  Hammarö fågelstation   |  Karlstads gamla flygplats/Mariebergsskogen  |  Stockfallet/Edsgatan  |   Kronoparken Arnön  |  Ölmeviken  |  Varnumsviken  |  Baggerud   |  Dyrön Kilsviken  |  Storfors/Baksjön  | Bjurtjärn  |    Småris/Dejeområdet Björken/Sunneområdet  | 

linjehotwax.gif (853 bytes)

ladholmen, värmlandsnäs

Art

Detaljer

Bläsand 19 ex
Brunand 40 ex
Havsörn 2 ex
Ormvråk 15 ex
Fjällvråk 8 ex
Pilgrimsfalk 1 juvenil
Trana 156 ex
Tretåig hackspett 1 ex
Trädlärka 1 ex
Ängspiplärka 2 000 ex
Forsärla 1 ex
Skäggmes 29 ex
Nötskrika 357 ex
Bofink/Bergfink 16 500 ex
Grönsiska 4 000 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Segerstad/Lillerud

Art

Detaljer

Nattskärra 1 ex på vägkant.
Gransångare Flera sjungande ex.
Skäggmes
Stjärtmes
Vinterhämpling

linjehotwax.gif (853 bytes)

Hammarö fågelstation

Art

Detaljer

Sparvhök 1 ex ringmärktes
Mindre hackspett 1 ex
Tretåig hackspett 2 ex
Ladusvala 3 ex
Rödhake 17 ex ringmärktes
Björktrast 265 ex
Dubbeltrast 35 ex
Gransångare 2 ex ringmärktes
Kungsfågel 100 ex ringmärktes
Skäggmes 86 ex vararv 6 ringmärktes
Svartmes 2 ex ringmärktes
Trädkrypare 7 ex ringmärktes
Bofink/Bergfink 300 ex
Grönsiska 700 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Karlstads gamla flygplats/Mariebergsskogen

Art

Detaljer

Gråhäger 1 ex
Kanadagås 100 ex
Bläsand 2 ex
Kricka 120 ex
Gräsand 16 ex
Skedand 2 ex
Knipa 6 ex
Blå kärrhök 2 ex
Ormvråk 9 ex
Fjällvråk 1 ex
Trana 130 ex
Tofsvipa 20 ex
Brushane 2 ex
Fiskmås 80 ex
Sånglärka 30 ex
Ängspiplärka 120 ex
Stenskvätta 1 ex
Björktrast 250 ex
Rödvingetrast 30 ex
Varfågel 1 ex
Kråka 150 ex
Stare 100 ex
Stenknäck 1 ex
Lappsparv 1 ex
Sävsparv 20 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Stockfallet, karlstad/Edsgatan

Art

Detaljer

Ormvråk 1 ex
Spillkråka 1 ex
Mindre hackspett 1 ex
Gärdsmyg 3 ex
Björktrast 25 ex
Dubbeltrast 3 ex
Blåmes 15 ex
Talgoxe 25 ex
Nötskrika 2 ex
Korp 2 ex
Bofink 30 ex
Bergfink 100 ex
Grönsiska 30 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Kronoparken, karlstad

Art

Detaljer

Tretåig hackspett 1 ex
Sidensvans 1 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Arnön

Art

Detaljer

Storlom

1 ex

Skäggdopping 60 ex
Storskarv 39 ex
Grågås 100 ex
Kanadagås 350 ex
Sparvhök 2 ex
Ormvråk 13 ex
Trana 33 ex
Tofsvipa 19 ex
Skogsduva 1 ex
Ringduva 40 ex
Ängspiplärka 30 ex
Sädesärla 3 ex
Skäggmes
Tofsmes
Stare 79 ex
Bofink/bergfink 500 ex
Grönsiska 100 ex
Hämpling
Gulsparv 100 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Ölmeviken

Art

Detaljer

Grågås över 1 000 ex
Kanadagås 719 ex
Gräsand 300 ex
Stjärtand 15 ex
Salskrake 3 honor
Blå kärrhök 2 ex
Fjällvråk 1 ex
Tornfalk 1 ex
Trana 576 ex
Ljungpipare
Tofsvipa 550 ex
Skogsduva 1 ex
Järnsparv
Stare 500 ex
Hämpling

linjehotwax.gif (853 bytes)

Varnumsviken

Art

Detaljer

Skedand 1 ex
Brunand 16 ex
Fjällvråk 3 ex
Steglits 12 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Baggerud

Art

Detaljer

Storskarv 50 ex
Svärta 4 ex
Havsörn 2 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Dyrön

Art

Detaljer

Smålom 1 ex
Vitkindad gås 1 ex
Svärta 4 ex
Småskrake 1 ex
Storskrake 300 ex
Havsörn 3 ex
Duvhök 1 ex
Sparvhök 2 ex
Ormvråk 1 ex
Tofsvipa 200 ex
Kattuggla 1 ex
Mindre hackspett 4 ex
Tretåig hackspett 2 ex
Ängspiplärka 300 ex
Gransångare 1 ex
Nötkråka 1 ex
Bofink/Bergfink 300 ex
Gråsiska 2 ex
Mindre korsnäbb 10 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Kilsviken

Art

Detaljer

Stjärtand 3 ex
Skedand 4 ex
Brunand 1 ex
Salskrake 1 hona
Havsörn 2 ex
Brun kärrhök 1 ex
Fasan
Vattenrall
Kärrsnäppa
Brushane
Storspov
Trädpiplärka
Dubbeltrast 10 ex
Rörsångare 1 ex
Gransångare 1 ex
Skäggmes 7 ex
Gråsiska 2 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Storfors/Baksjön

Art

Detaljer

Storlom

1 ex

Sångsvan 10 ex
Kanadagås 180 ex
Bläsand 1 ex
Sparvhök 2 ex
Ormvråk 2 ex
Fjällvråk 2 ex
Strömstare 1 ex
Varfågel 2 ex
Stenknäck 1 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Bjurtjärn

Art

Detaljer

Ringtrast 1 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Småris/Dejeområdet

Art

Detaljer

Duvhök 1 ex
Orre
Gröngöling 1 ex
Vitryggig hack 3 ex
Mindre hackspett 1 ex
Koltrast 15 ex
Taltrast 4 ex
Rödvingetrast 250 ex
Nötkråka 1 ex
Bofink 50 ex
Bergfink 600 ex
Grönsiska 200 ex
Sävsparv 10 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Björken/Sunneområdet

Art

Detaljer

Sädgås 10 ex
Spetsbergsgås 30 ex
Grågås 50 ex
Kanadagås 50 ex
Vitkindad gås 19 ex
Skedand 1 ex
Stenfalk 1 ex
Skäggmes 8 ex

linjehotwax.gif (853 bytes)

Artikel Euro -98   |  Artlista Euro -98  |