European Birdwatch 
4-5 oktober 2003

linjehotwax.gif (853 bytes)

Lördagen och söndagen den 4:e respektive 5:e oktober arrangerades European Birdwatch (EBW). Tidigare har EBW arrangerats jämna år medan det ojämna år istället arrangerats World Birdwatch (WBW). Birdlife International, som står bakom de båda arrangemangen, beslöt i år dock att man skulle skjuta på World Birdwatch till 2005 och istället arrangera European Birdwatch. Detta gör dock väldigt lite skillnad för oss svenska skådare, som ju ändå uppmanas åka ut och skåda som vanligt under första helgen i oktober.

Under europeiska fågelskådarhelgen uppmanas alla skådare att åka ut och skåda fågel, att kanske vara extra noga med att hålla anteckningsblocket välfyllt samt att vid hemkomsten rapportera vad man sett. De flesta brukar rapportera mer intressanta arter samt även vanligare arter som man ser i stora antal. Sveriges Ornitologiska Förening som är huvudarrangör i Sverige har i år uppmanat folk att rapportera sina observationer via det Internetbaserade rapportsystemet Svalan. Det har förenklat rapporterandet markant och vi får därför en mycket bättre och klarare bild över vad som setts i hela landet samt i dess regioner. I Värmland har vi i år till stor del utnyttjat Svalan, men även rapporter som inkommit via Värmlandssvararen har utgjort en mycket viktig del.

I Sverige har 240 arter av cirka 400 000 individer rapporterats från helgen. Ett något sämre resultat än fjolåret då 269 arter av 650 000 rapporterades. Föregående år var sjöfågelsträcket bättre i stora delar av landet, något som förklarar det något sämre resultatet. Glädjande i det sammanhanget blir då det Värmländska resultatet. 117 arter är fyra sämre än 2002 men individantalet på över 40 000 individer är klart bättre än fjolårets dryga 20 000. Med sina 117 arter hamnar Värmland på 9:e plats i Sverige.

När resultatet var så pass mycket bättre i år kanske man kan förvänta sig att fler rapportörer varit ute i fält men så verkar inte vara fallet. Mellan 20 och 25 personer har rapporterat sina observationer till Svalan eller Värmlandssvararen. Dock har minst 100 personer på något sätt deltagit i skådaraktiviteter under helgen, främst dras detta resultat upp av hela 65 besökare på KOF:s exkursion till Hammarö fågelstation under lördagen. 2002 besöktes 47 lokaler och de värmländska skådarna hade nästan lika god täckning över landskapet med rapporter från 46 lokaler i år.

Vanligaste arten i Värmland under helgen var ringduva, helt och hållet tack vare fina sträcksiffror på Ladholmen under söndagen, då hela 10 162 stycken sträckte ut från Ladholmen. Bo-/bergfink kommer på andra plats med 7 960 stycken. Även denna summa fick sig en rejäl sving uppåt under söndagen då 5500 sträckte ut vid Ladholmen. Grågås tar sista pallplatsen med 5 847 exemplar. Där var det en flock om 3 800 individer vid Tofta under söndagen som hade stor inverkan på resultatet. Övriga arter på tio-i-topp-listan finner du i tabellen till höger. I Sverige var bo-/bergfink (>86 000), bofink (>58 000) och grågås (> 53 000) de tre vanligaste arterna.

Värmland brukar ofta ståta med en del intressanta observationer under European Birdwatch. Inte alltför sällan kan landskapet Värmland vara ensam om någon art i landet under helgen. Så var tyvärr inte fallet i år men en pärluggla vid Fräkensjön i Hagfors var en två som sågs i landet under helgen. Även den turturduva som observerades vid Hammarö fågelstation var en av två sedda under helgen. Hela 9 av totalt 15 observerade tretåiga hackspettar och 6 av 14 sparvugglor sågs i Värmland. Något som kanske är mer oväntat är väl att Värmland ståtar med flest individer av arterna ringduva, ängspiplärka och nötskrika.

Några intressanta observationer:
Lördag
  1 bronsibis i Kilsviken
  11 spetsbergsgäss vid Mårbacka. 5 spetsbergsgäss sträckande söderut vid Ladholmen
  47 vitkindade gäss vid Backatjärn
  65 kärrsnäppor vid Norra Hyn
  3 gråspettar som sträckte ut samtidigt vid Ladholmen
  1 sen fiskgjuse vid Hammarö fågelstation
Söndag
  1 bronsibis i Kilsviken
  11 spetsbergsgäss vid Mårbacka. 
  1 stripgås vid Mårbacka
  47 vitkindade gäss vid Backatjärn
  1 ung kungsörn sträckte söderut vid Ladholmen
  1 sen fiskgjuse vid Ladholmen
  1 pilgrimsfalk sträckte söderut vid Ladholmen
  1 dvärgbeckasin vid Österviks kapell
  1 turturduva vid Hammarö fågelstation
  6 sträckande tretåiga hackspettar vid Ladholmen
  2 sena svartsnäppor vid Tofta, Ölmeviken
"10-i-topp-listan” över arter som förekommit i störst antal
1. Ringduva – 10 450 ex
2. Bo-/bergfink – 7 960 ex
3. Grågås – 5 847 ex
4. Ängspiplärka – 3 356 ex
5. Trana – 2 159 ex
6. Kaja – 2 042 ex
7. Tofsvipa – 1 410 ex
8. Kanadagås – 1 244 ex
9. Grönsiska – 753 ex
10. Gräsand – 508 ex
  
Övriga arter som påträffades i mera än 100 ex
Nötskrika 490 Gråsiska 147
Blåmes 308 Storskarv 142
Björktrast 271 Talgoxe 129
Sävsparv 266 Korsnäbbar 120
Storskrake 222 Dubbeltrast 118
Ormvråk 193 Kricka 109
Stare 180 Grönfink 107
Skäggdopping 149
 
Mer information om European Birdwatch kan fås på följande hemsidor:
Sveriges Ornitologiska Förening
Svalan

Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till alla observatörer som var ute i fält och skådade under helgen och som rapporterat sina observationer. Rapportsystemet Svalan var även i år liksom i fjol till stor hjälp men även rapporter inkomna via Värmlandssvararen har varit mycket värdefulla. Jag vill också göra alla uppmärksamma på att ovan nämna siffror och andra uppgifter i vissa fall bygger på uppskattningar samt på att resultatet från helgen fortfarande i skrivande stund (8/10) fortfarande ändras då rapporter tillkommer. Uppgifterna ovan är alltså inte helt säkerställda och kan vara behäftade med vissa fel.

Per Gustafsson - Ansvarig för European Birdwatch 2003
054-15 69 33, 070-641 54 41

linjehotwax.gif (853 bytes)