European Birdwatch 
5-6 oktober 2002

linjehotwax.gif (853 bytes)

Vartannat år arrangeras European Birdwatch runt om i Europa. Detta sker i regel under första helgen i oktober och arrangemanget syftar till att visa på fåglarnas imponerande mångfald och till att föra fram behovet av fågelskydd. Evenemanget arrangeras i 31 europeiska länder. Många lokala och regionala fågelföreningar passar ofta på att kombinera denna helg med exkursioner för sina medlemmar, men någon sådan verksamhet förekommer tyvärr sällan i Värmland.

Under Europeiska fågelskådarhelgen uppmanas alla skådare att åka ut och skåda fågel, att kanske vara extra noga med att hålla anteckningsblocket välfyllt samt att vid hemkomsten rapportera vad man sett. De flesta brukar rapportera mer intressanta arter samt även vanligare arter som man ser i stora antal. Sveriges Ornitologiska Förening som är huvudarrangör i Sverige har i år uppmanat folk att rapportera sina observationer via det Internetbaserade rapportsystemet Svalan. Det har i år förenklat rapporterandet markant och vi får därför en mycket bättre och klarare bild över vad som setts i hela landet samt i dess regioner. I Värmland har vi i år till stor del utnyttjat Svalan, men även rapporter som inkommit via Värmlandssvararen har utgjort en viktig del.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Hela 808 viggar noterades i Ölmeviken och det är den näst största ansamlingen som noterats i Värmland.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

I Sverige har 232 arter av över 650 000 individer rapporterat. Individantalet är det överlägset högsta som rapporterats i hela Europa under helgen. I Värmland har det rapporterats 121 arter av drygt 20 000 individer. Värmland hamnar därmed på delad sjunde plats bland landskapen i Sverige. 

Jämför vi det värmländska resultatet med tidigare år så ser vi att det 1998 sågs 117 arter av cirka 35 700 individer. Under World Birdwatch som arrangeras udda år (de år då inte European Birdwatch arrangeras) har under tidigare år noterats 114 arter av 28 250 individer (1999). Tyvärr finns inga sammanställda uppgifter från de senaste två åren. Artantalet är alltså jämförelsevis högt. Anledningen till att individantalet är så lågt är nog troligen att sträcket vid Ladholmen under lördagen var ganska svagt samt att det inte fanns någon bevakning alls vid Ladholmen under söndagen.

I Värmland var drygt 30 rapportörer aktiva i fält under helgen. Minst 47 lokaler besöktes och dessa var spridda från Värmlandsnäs sydspets i söder till Kyrkebol, Stöllet i norr.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

9 olika duvhökar från Hagfors i norr till Hammarö sydspets i söder har rapporterats

linjekortsvart.gif (837 bytes)

En drillsnäppa som sågs vid Norra Hyn var den enda rapporterade i hela landet under helgen. Den rödspov som sågs vid Ölmeviken under söndagen var bara en av två exemplar som sågs i landet. Sparvugglorna vid Hammarö fågelstation och vid Frykerud var konstigt nog bara två av fyra rapporterade i landet. Värmland ståtar också med flera av de nordligaste fynden av vissa arter nämligen svartsnäppa, småsnäppa, trädpiplärka, svarthätta och skäggmes. Dessutom den sydligaste av fyra observerade tretåiga hackspettar. Flocken med hela 30 bändelkorsnäbb vid Baggerud förtjänar också ett omnämnande, den överlägset största registrerade i Sverige under helgen.

Trots att hela 120 arter sågs så missades även några arter, som man bör ha chans att se i Värmland vid den här årstiden. Några exempel på arter som saknas är: bläsgås, skedand, bergand, sjöorre, kungsörn, tornfalk, fasan, dvärgmås, turkduva, kattuggla, gröngöling, vitryggig hackspett, sidensvans, strömstare, vinterhämpling, lappsparv, snösparv med flera. Har du sett någon av dessa arter under helgen så rapportera dem gärna till mig och gärna på Svalan om du har möjlighet.

Bland de mest intressanta observationerna från European Birdwatch 2002:
Lördag
  Kungsfiskare vid Alsterån
  Svartsnäppa och småsnäppa vid Björken (svartsnäppan är den senaste någonsin i Värmland och småsnäppan den näst senaste!)
  Tretåig hackspett och bändelkorsnäbb vid Hammarö fågelstation
  Smådopping vid Kroppkärrsjön
  Bändelkorsnäbb vid Ladholmen
  Drillsnäppa vid Norra Hyn
  Pilgrimsfalk vid Charlottenberg
  Hökuggla vid Björnmyren, Ekshärad
  Bändelkorsnäbb vid Romboland, Ekshärad
Söndag
  Dvärgbeckasin vid Björken
  Rödspov och råka vid Ölmeviken
  Kustpipare vid Arnön
  Stripgås vid Panken
  Blåhake och gråspett vid Hammarö fågelstation


Stare var den talrikaste fågelarten under helgen och totalt 4533 exemplar rapporterades.
 
"10-i-topp-listan” över arter som förekommit i störst antal
1. Stare – 4533 ex
2. Grågås – 4245 ex
3. Ringduva – 2450 ex
4. Vigg – 873 ex
5. Gräsand – 863 ex
6. Grönsiska – 725 ex
7. Kanadagås – 729 ex
8. Tofsvipa – 711 ex
9. Trana – 416 ex
10. Enkelbeckasin – 203 ex
 
Mer information om European Birdwatch kan fås på följande hemsidor:
Sveriges Ornitologiska Förening
Svalan

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla personer som varit ute och skådat under helgen och som också rapporterat sina observationer. Notera att något av de ovanstående baserar sig på beräkningar från början av vecka 41 och att förhållandena kan ändras.

Per Gustafsson - Ansvarig för European Birdwatch 2002
054-156933, 070-6415441
per.gustafsson@bredband.net

linjehotwax.gif (853 bytes)