Dvärgsumphöna i Bysjön

linjehotwax.gif (853 bytes)

Upptäckten
Rune Stolpe, Charlottenberg, var ute på nattlyssnartur på kvällen den 16 juni. I Bysjöns norra ände hörde han ett läte han aldrig hört förut. Rune Stolpe hade ingen aning vad det var för varelse som satt och knarrade i vassen. Han diskuterade senare obsen med några personer, men det var inte förrän diskussionen nådde Mikael Brobergs öron som saker och ting började hända. Mikael åkte ut till Bysjön och lyssnade den 20/6. Även han stod okunnig till det mystiska lätet, som han dock trodde sig komma från en sumphöna. Mikael åkte hem och lyssnade på inspelningar och kom fram till att det måste ha varit Värmlands första dvärgsumphöna han hört. Mikael tog kontakt med flera skådare som följande kväll kunde bekräfta artbestämningen. En av dessa skådare var Morgan Johansson, som mindre än ett dygn tidigare lyssnat på den dvärgsumphöna som fanns i Småland. Några andra var Dan och Bill Zetterström, som sett åtskilliga dvärgsumhönor, men faktiskt aldrig artbestämt någon säkert på spellätet tidigare. Det hade tidigare alltid funnits ätliga grodor på plats. Så var inte fallet i Bysjön eftersom grodarten i Sverige enbart förekommer i Skåne. Dvärgsumphönan kunde nu pipas ut på RiX-larm och bilar från hela Sverige (och säkerligen också Norge) började strömma mot nordvästra Värmland.

Vägbeskrivning
Eftersom dvärgsumphönan i skrivande stund (26/6) fortfarande finns kvar i Bysjön, får Ni här en vägbeskrivning till denna ornitologiska guldgruva. Vi utgår från Karlstad. Ta först väg 61 mot Norge mot nrdväst. Åk genom Arvika och Åmotsfors. En knapp mil norr om Åmotfors passerar man en campingplats på höger sida och en kilometer senare en ombyggd affär till vänster. Något hundratal meter senare tar man av till höger mot "Fjäll" och "Lerot". Kör ca 1 km tills Bysjön ligger på höger sida. "Dvärgsumplokalen" ligger vid en liten grusväg ner till höger. Det ligger några båtar där grusvägen slutar nere vid sjön. Dvärgsumphönan spelar strax väster om båtplatsen och hörs utmärkt från denna. Bästa parkeringsplatsen är nedanför en skola, som ligger mittemot den nyss nämnda grusvägen.

Lätet
Dvärgsumphönan har börjat spela mellan kl 22 och 23 på kvällarna. När vävmästaren var på plats började den lite försiktigt med ganska korta räckor av "sång". Efter någon timme blev stroferna längre, varierande i tonhöjd. Den har hållit på tämligen länge på morgnarna, vissa dagar fram till sextiden.

Hur låter dvärgsumphöna och vilka andra läten kan utgöra en förväxlingsrisk? Fågelguiden beskriver sången som "ett lågmält, torrt smattrande med ojämn ljudstyrka". Det närmaste fågellätet är nog årta, men ätlig groda låter ännu mera likt den rara sumphönan. Lätet är faktiskt inte helt olikt det som en "smatterkråka" på ett cykelhjul ger. Lyssna gärna på dvärgsumhönan i Bysjön och jämför med spellätet av ätlig groda.

Dvärgsumphönan i Bysjön (inspelning av Sven Larsson)

Ätlig groda (länk till Stockholms Herpetologiska Förening)

Tidigare fynd
Fyndet var alltså det första för landskapet och Sveriges sjätte. Samtidigt befann sig faktiskt det femte fyndet i landet, i Hunna i Småland. De fyra tidigare fynden gjordes i Skåne (augusti 1898 och maj 1955), på Öland (juni 1976) och på Gotland (juni 1983). Eftersom två fåglar påträffades i Sverige samtidigt torde ett visst inflöde ha skett till landet. Man har dock inte hittat några fler. Dvärgsumphönan häckar i vår världsdel fläckvis i Västeuropa och framför allt norr och nordväst om Svarta havet och Kaspiska havet. 

Felbestämningar
Den 1-8/6 1961 rapporterades en dvärgsumphöna från Södra Hyn av Arne Eklöf. Förmodligen var denna dock en mindre sumphöna. Bestämningen av hynsumphönan var dock i gott sällskap. Inte mindre än 27 dvärgsumphönor rapporterades nämligen i Sverige under åren 1946-1960. Dessa artbestämningar har alltså senare reviderats. Anledningen till den enorma felbestämningsgraden är en inspelning från Sveriges Radio. På SR:s skivor har ett honläte av mindre sumphöna felaktigt uppgivits som en dvärgsumphöna. Det var faktiskt den icke helt obekante Erik Rosenberg som började misstänka att inspelningen var fel. Han såg nämligen en hona mindre sumphöna i Kvismaren strax efter han hört grammofonskivans läte. Den observerade fågeln var inte blå på buken som den borde utan "brun som en Havanna 2". Strax efteråt infångades fågeln och fågelstationens personal kunde konstatera att Rosenberg hade haft rätt.

linjehotwax.gif (853 bytes)