Bron till Pannkakan stängd för gångtrafik

linjehotwax.gif (853 bytes)
Den nya järnvägsbron över Klaräven vid Deje har genom förbiseende av inblandade parter byggts utan avskild gångbana, och är därmed förbjuden att passera för gående. Länsstyrelsen beklagar att misstaget har kunnat ske och arbetar tillsammans med Banverket och Forshaga kommun på en så snar lösning som möjligt. Tills vidare måste dock beträdnadsförbud råda och varning utfärdas för beträdande.

Den nya bron som nyligen färdigställts kan vid ett första intryck se än mer gångtrafikanpassad ut, genom breda gångbanor på båda sidor om spåret. Den saknar dock helt avgränsande skydd  mellan banvall och gångbana och kommer dessutom att trafikeras av bredare godståg med högre fart än tidigare. En avskild gångbana är således en nödvändighet för säker passage över bron.

Under många decennier har gångbanan på järnvägsbron över Klarälven varit flitigt utnyttjad av såväl ortsbor i Deje som tillresta fågelskådare från när och fjärran för att ta sig ut till naturreservatet Pannkakan och övriga strövområden på den stora ön i Klarälven. Varken länsstyrelsen, kommunen eller boende har varit medvetna om att detta i princip hela tiden varit förbjudet och att gångbanan på den gamla bron endast var avsedd för banverkets egen personal. Inga skyltar har heller informerat om detta.

I samband att bytet till den nya bron färdigställts har riskerna uppmärksammats och Banverket har satt upp skyltar om tillträdesförbud. Banverket arbetar nu på en snabb lösning av problemet i samråd med länsstyrelsen och Forshaga kommun.

För mer information kontakta:

Calle Bergil, Länsstyrelsen Värmlands län

Järnvägsbron till Pannkakan. Foto: Dan Mangsbo (Klicka på bilden för en större version)
 
Järnvägsbron till Pannkakan. Foto: Dan Mangsbo (Klicka på bilden för en större version)
 
Vilken lokal är det egentligen fråga om?
Läs mera om Pannkakan

 

linjehotwax.gif (853 bytes)