Operation BK

Fynden av brandkronad kungsfågel har ökat dramatiskt i Sverige under senare år. Värmland finns med i den skara landskap i vilka arten påträffats, men det var mycket länge sedan. 2002 är det förhoppningsvis dags igen. Matz Jonson har tagit initiativ till ett organiserat sökande efter ett nytt värmländskt fynd av BK.
 

Operation BK
Operation BK bygger på idén att det kommer att dyka upp brandkronade kungsfåglar i Värmland i år. De lämpligaste platserna torde vara Vänerns kustområden. Skådare borde dela upp sig i små grupper och mer eller mindre systematiskt söka de öar, halvöar och uddar som verkar lämpliga. Detta sökande bör ske då och då under den lämpligaste månaden, april.

Samordnare för BK-satsningen är Matz Jonson, Filipstad. Vad du bör göra är följande: Fundera ut ett lämpligt område med dina skådarkompisar. Ring eller e-skriv till Matz och "teckna in" området. Matz håller naturligtvis reda på vilka områden som därmed täcks in. På något sätt meddelas på KOF-sidan eller Wermlandslistan vilka områden som är i behov av BK-skådare.

Kontakt med Matz Jonson:
Mobiltelefon 0706-51 84 73
E-post matz.jonson@nitrometall.se
 
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapillus), Galtabäck, Halland. Foto: Mikael Nord  

Svenska fynd 1992-2000
Första fyndet av brandkronad kungsfågel i Sverige gjordes på Ottenby den 2/5 1959. Därefter har ca 527 fynd (till och med 2000) passerat raritetskommittéernas granskningsnät. BK är dessutom numera en svensk häckfågel. Det tredje häckningsfyndet gjordes 2000 i Skåne. Skåne dominerar också stort i fyndstatistiken. Förutom i vårt sydligaste landskap är BK i princip årlig även i Blekinge, Öland och Halland. Om man tittar på åren 1992-2000, får man nedanstående fyndbild för övriga landskap. Man kan också se att antalet fynd har en klart ökande tendens.

År Antal fynd i Sv Fynd i landskap utanför Skåne, Blekinge, Öland och Halland
1992 11 Södermanland (1 ex ringmärkt 22/5)
1993 16 Närke (1hane 25/5-13/6 + 24/10)
Uppland (1 ex 28/12)
1994 32 Bohuslän (1 ex 3/4, 1hane 5/10)
Västergötland (1 sjungande hane 20/5 - mitten av juli (trol häckning med kungsfågel), 1 sjungande hane 25/5)
1995 29 Gotland (1 ex ringmärkt 24/4)
Östergötland (1hane 24/6)
1996 54 Västergötland (1 2/5)
Västmanland(1 sjungande hane 13/7) 
1997 50 Gotland (1 ex 6-7/5, 1 sjungande hane 11/5)
1998 44 Småland (1 sjungande hane 30/5-8/6, 1 sjungande hane 4-12/6)
Dalarna (1 sjungande 14/5)
1999 58 Gotland (1 29/3, 1 ex 31/3)
Bohuslän (1 ex 6/4)
2000 45 Småland (1 sjungande hane 25/3)
Gotland (1 15/4)
Västmanland (1 ex 11-12/4)
Antalet fynd av brandkronad kungsfågel i Sverige 1992-2000 samt förekomst i landskap utanför Sk, Bl, Öl och Hl.
 
Premiären i Värmland
Den 16 oktober 1970 inträffade något unikt. Då fastnade nämligen en brandkronad kungsfågel i ringmärkningsnäten på Hammarö fågelstation. Det var en adult hane som kunde närstuderas av Björn Ehrenroth och Berne Martinsson. Sedan den där höstdagen på Hammarö för nästan 32 år sedan har det i Värmland hänt - ingenting. Visst har man flera gånger hört talas om förmodliga obsar, men ingen BK har säkert kunna konstateras. 
 
Svenska fynd 2001
Fyndbilden tidsmässigt för fjolåret visar på en klar dominans för april. Visserligen gjordes ett marsfynd (18/3), men först 1/4 satte anstormningen i gång på allvar. Näst mest rapporterade månad är maj. Obsar skedde ända fram till början av november. April är dock den intressantaste månaden. (Observera att uppgifterna hämtats från Svalan och därför kan anses som preliminära. Fynden har således inte publicerats av någon raritetskommitté.)
 
Period Antal fynd
1/4 - 5/4 67
6/4 - 10/4 22
11/4 - 15/4 24
16/4 - 20/4 9
21/4 - 25/4 5
26/4 - 30/4 6
Den kronologiska fyndbilden under april 2001

Svenska fynd 2002
Den första brandkronade kungsfågeln för 2002 rapporterades på Svalan 20/3. Därefter har en strid ström av fåglar "knappats in". Följ utvecklingen via länken:
Rapporterade brandkronade kungsfåglar 2002  

Utseende
Hur en BK ser ut framgår av fotografierna. Det som framför allt skiljer från vanlig kungsfågel är det breda, vita ögonbrynsstrecket och mörka ögonstreck. Dessutom är "halssidan livligt gröngul, med ockra anstrykning, inte enfärgat grågrön" (Fågelguiden 1999). Vidare går de svarta sidobanden på hjässan ihop framtill, till skillnad från kungsfågel. 

Könsskillanderna hos BK är i stort de samma som hos kungsfågel. Hannen är orange på hjässan och honan är gul. Dock kan även honan ha lite orange i det gula. En kraftigt brandgul skalle är dock alltid en adult hanne.

Bilder från 2002 finns hos Club 300:
23/3 Kämpingedungen, Sk - Tommy Holmgren
(Klicka på Galleriet för fler bilder)

Uppträdande
Uppträdandet skiljer sig inte från kungsfågelns. Håller sig ofta högt i träd där den klänger oroligt och pilar fram mellan grenarna. Sitter sällan still någon längre stund. Det enklaste sättet att upptäcka en brandkronad kungsfågel är tveklöst genom dess läten, framför allt sången. 

Läten
Jämfört med kungsfågeln har BK en enklare, rakare sångstrof. Den ökar i styrka och acceleration mot slutet, vilket skapar en drill. Locklätet liknar kungsfågelns, men "har vanligen en längre och betonad inledningstonföljd av 2-3 kortare och aningen stigande och accelererande toner zyy zy-zi-zi" (Fågelguiden 1999)

Hemladdningsbara filer från www.ifrance.com/WPBS/:

Sång (MP3-format 399 kB)

Sång (Wave-format 137 kB)
Lockläte (MP3-format 284 kB)

Läs mera om BK
I Vår Fågelvärld 3/200 finns brandkronad kungsfågel porträtterad av Magnus Ullman. Artikeln finns också på nätet:
I fokus: Brandkronad kungsfågel

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapillus), fotograferad under AviFaunas resa till Bulgarien 2001. Foto: Magnus Ullman