Blåkråka i Kilsviken 2/6 2003

linjehotwax.gif (853 bytes)
Upptäckt
Måndagen den 2 juni inventerade Birger Gustafsson fågellivet i Kilsviken, Visnums-Kil. Han gör detta två gånger per vecka. Våtmarken brukar avverkas först. Vid 10-tiden hade dock Birger kommit upp på plattformen som överblickar Edvallen och hagmarkerna norr därom. Efter ca 10 minuter såg Birger hur det flög någonting blått i ögonvrån. Han förstod nästan genast att det var frågan om en blåkråka, även om han inte sett arten tidigare. Birger berättar att det utan tvekan var frågan om en av hans finaste naturupplevelser. 

Birger ringde Torbjörn Mossberg som lät larmet gå vidare via Lars Thornberg. Arne Rudsberg var första skådare på plats ca 11.00. Sedan kom och gick blåkråkesugna skådare hela dagen.

Tidigare fynd
Det finns hela 18 fynd av blåkråka i Värmland sedan tidigare. Det var dock en avsevärd tid sedan tidigare blåkråkor behagade besöka landskapet. Det gjordes två fynd i början av 1980-talet (Vålåsen, Grums 1981 och Brosäter, Väse 1982) samt ett fynd på 1970-talet (Äspedalen, Karlskoga 1973). Sex övriga fynd är från 1900-talet. Resten kommer från 1800-talet. 

Blåkråkor brukar uppmärksammas av tidningar, kanske på grund av sitt spektakulära utseende. Till exempel skrevs det på 1960-talet om en fågel vid Åkershus på Värmlandsnäs. 

Blåkråka var ny för så gott som alla skådare i Värmland. Förmodligen spreds inte information om tidigare fynd förrän det var för sent. En skådare (Håkan Axelsson) berättar att han "drog" på blåkråkan i Grums 1982, men för sent. Man kan nog utan överdrift påstå att Kilsvikenkråkan är den första dragbara i Värmland.

Läs mera om fynden på Värmlands fåglar (Erik Mangsbo)

Blåkråka (Coracias garrulus) Kilsviken 2/6 2003. Foto: Bill Zetterström
     
Ålder
Blåkråkan hade lite bruna inslag på bröstet, vilket skulle göra den till ett 2K-exemplar, dvs fött i fjol. Det är ju också logiskt eftersom dessa fåglar strövar omkring mera än helt adulta.
Senaste nytt
Tyvärr uppehöll sig blåkråkan i Kilsviken endast samma dag som den upptäcktes. men det var ju tur att Birger Gustafsson inventerade just denna dag. Hemska tanke om så inte varit fallet. Då hade vi inte vetat någonting idag...och inte sett någon blåkråka heller.