Arbetsmöte på Hammarö fågelstation

Nu är det dags att städa ut vintern på Hammarö fågelstation. Det finns mycket att göra, inte minst efter det höga vattenståndet i vinter. Dagarna för vårens gemensamma arbetsinsatser blir...

söndagen den 22/4 klockan 09.00
och
lördagen den 28/4 klockan 09.00.

Alla, både KOF-medlemmar och andra är varmt välkomna att göra ett handtag. Dessutom blir det naturligtvis tillfälle till skådning. Det är inte omöjligt att något riktigt trevligt anmäler sin ankomst.

Har ni några frågor i sammanhanget, är Björn Ehrenroth (054-87 00 09) den rätte att svara på dem.

En flitig arbetare vid ett tidigare pass.