Amerikansk kricka

Raser av kricka
Amerikansk kricka är samma art som vår "vanliga" eurasiska kricka, men bildar en egen ras. Dess latinska namn är Anas crecca carolinensis. Den eurasiska rasen är nominatras (Anas crecca). En tredje ras (A c nimia) finns på Aleuterna.

Årets amerikan(er)
Hittills under 2002 har amerikansk kricka setts på två lokaler i Värmland. Dan Mangsbo hittade den 3/4 en hane vid Ekenäs, Norra Hyn. Vad undertecknad vet, återfanns inte denna fågel senare. Kanske är det frågan om samma exemplar som Pankenfågeln nedan.

Den andra amerikanska krickan sågs av Johan Nilsson och undertecknad från fågeltornet vid Panken i Väse den 20/4. Fågeln fotograferades av Dan Mangsbo den 25/4. 

Tidigare fynd
Fram till 2000 har 6 fynd av amerikansk kricka gjorts i Värmland. Samtliga är hannar (Lättbestämda!) upptäckta i april. 
Se förteckning över fynden.

Fågelrapporten för 2001 är ännu inte publicerad, men troligtvis gjordes Värmlands 7:e fynd detta år. Fredrik Wilde och Johan Hammar upptäckte denna fågel i Panken den 15/4. Fågeln (En hane förstås!) fanns kvar till och med 21/4. Den 26/4 sågs en amerikansk kricka i Ölmeviken. Troligen var det fråga om samma fågel som i Panken.

Utseende
Hane av amerikansk kricka skiljer sig från "vanlig" kricka på det vita streckets placering. Amerikanen har ett lodrätt bröstband medan "vanlig" kricka har ett vågrätt streck längs kroppen. Svårare att se är att vår krickas gula streck på huvudet i princip saknas hos amerikanen.

Vägbeskrivning till Panken
Sjön Panken i Väse ligger strax norr om E 18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Ta av vid vägkrogen Väserasta och kör mot Väse kyrka. Parkera vid kyrkan och promenera ner till fågeltornet i talldungen vid sjön. Naturligtvis kan fågeln också ligga på någon annan plats i sjön. Det är bara att leta!

 
Amerikansk kricka (Anas crecca carolinensis) Panken 25/4 2002. Foto: Dan Mangsbo. (Klicka på bilden för en större version)
 
Jan Wilhelmsson