Karlstads Ornitologiska Förening

  Från och med 2008 utdelar KOF ett pris, till den som gjort årets mest anmärkningsvärda fågelupptäckt i Värmland. Regionala rapport-kommittén för Värmland utsåg pristagarna tidigare men numera görs detta av KOF:s styrelse efter varje år. Styrelsen värderar årets observationer och tar sedan ett beslut.
Pristagare hittills:
2008 Större turturduva, Sunne - Göran Olsson
2009 Svarthuvad mås, Sunne - Johan Olsson
2010 Svarthalsad trast, Karlskoga - Jan Andersson
2011 Ismås, Hult - Lars, Birgitta och Thomas Lindell
2012 Rosenstare, Perserud, Arvika - Janne Olsson
2013 Svartstr. järnsparv Klaråsen - Jan Håkansson
2014 Kaspisk trut, Örsholmen - Dan Mangsbo
2015 Medelhavsstenskätta, Varpnäs-Anders Boström
2016 Sydnäktergal, Kätterud - Dan Norberg
2017 Dvärgörn, Björken - Åke Bergqvist, Patric        . .       Gullström, Morgan Johansson
2018 Rubinnäktergal, Skoghall - Dan Norberg
2019 Gråhuvad vipa Åsviken - Anders Boström

Vid KOF:s årsmöte 18/2 delades det ut pris för årets upptäckt 2019. Anders Boström tog emot pris av Anders Hanson. Den vitt omtalade och omskrivna gråhuvade vipan i Äsviken motiverade utmärkelsen. Priset var en rund handmålad tavla av Sara Robinson.

Vad händer härnäst?

Höstmöten 2020

Inga inomhusmöten kommer att hållas pga pandemin. Exkursioner kommer att genomföras i stället
Måndag 7 september. Vandring på gamla flygfältet. Samling på golfbanans parkering kl 17.30. Magnus Köpman guidar.
Lördag 19 september. Hammarö fågelstation 07.00 - 09.00 Sträckskådning, ringmärkning vid tornet och spången. Magnus Köpman guidar.
Lördag 10 oktober. Kummelön med omnejd. 09.30 - ca 12.00. Samling 09.30 vid lilla parkeringsplatsen, Kummelön.
Karl-Erik Möberg
guidar.
Söndag 22 november. Vandring längs Alsterån till tornet. 10.00 - 12.00. Samling 10.00 vid parkeringen, Alsters herrgård. Anders Hanson guidar.
Ta gärna med fika till samtliga exkursioner.
OBS! Fågelstationens dag är inställd.
Viktigt meddelande till dig som ännu inte har mejlat e-postadress till: kof.karlstad@gmail.com. Meddela också aktuell postadress och telefonnummer. Med e-postregister blir det smidigare att få aktuell information och meddelande från Kof. Målsättningen är att så många som möjligt finns med i vårt digitala register. (Personuppgifterna lämnas inte vidare och registret hanteras av få personer i föreningen, enligt GDPR-lagen.)

Hälsningar styrelsen Maria Berglund, Anders Hanson, Ann-Sofie Jonsson, Roger Jonasson, Lars-Åke Karlsson, Magnus Köpman, Karl-Erik Möberg,

Vi samarbetar
med studiefrämjandet


Vädret

 

Kontakt

Meddelande till KOF
Hans Bucht -medlemsregistrerare

  

KOF-sidan uppdaterades den 27(4 2020

Vid medlemsmötet i oktober 2017 tilldelades Ingvar Carlsson sitt bevis av ordförande Karl-Erik Möberg som ständig hedersmedlem efter sin donation till föreningen på 50000 kr. Motiveringen löd: Efter att ha varit medlem i föreningen under många år har Ingvar tilldelat KOF en gåva på 50 000 kr. Eftersom Ingvar dessutom är en uppskattad medlem och skådarkamrat har föreningen som tack enhälligt beslutat att Ingvar för alltid ska vara hedersmedlem i KOF.


IC har varit ytterligare givmild.