Karlstads Ornitologiska Förening

  Från och med 2008 utdelar KOF ett pris, till den som gjort årets mest anmärkningsvärda fågelupptäckt i Värmland. Regionala rapport-kommittén för Värmland utser pristagarna efter varje år. Kommittén värderar årets observationer och tar sedan ett beslut.
Pristagare hittills:
2008 Större turturduva, Sunne - Göran Olsson
2009 Svarthuvad mås, Sunne - Johan Olsson
2010 Svarthalsad trast, Karlskoga - Jan Andersson
2011 Ismås, Hult - Lars, Birgitta och Thomas Lindell
2012 Rosenstare, Perserud, Arvika - Janne Olsson
2013 Svartstr. järnsparv Klaråsen - Jan Håkansson
2014 Kaspisk trut, Örsholmen - Dan Mangsbo
2015 Medelhavsstenskätta, Varpnäs-Anders Boström
2016 Sydnäktergal, Kätterud - Dan Norberg
2017 Dvärgörn, Björken - Åke Bergqvist, Patric        . .       Gullström, Morgan Johansson
2018 Rubinnäktergal, Skoghall - Dan Norberg

Vid KOF:s årsmöte 19/2 delades det ut pris för årets upptäckt 2018. Dan Norberg tog emot pris av Karl-Erik Möberg. Den vitt omtalade och omskrivna rubinnäktergalen hos Stora-Enso på Skoghalls industriområde motiverade utmärkelsen.

Vad händer härnäst?

Vårprogram 2019

Tisdag 19/3 kl 19:00  Djur och fåglar i Krugerparken samt sällsynta endemer på Maritius - Anders Hanson visar bilder och berättar från en resa i november 2018.
Tisdag 16/4 kl 19:00  Kort skådarkarriär med lång zoom - Kaj Sundström visar bilder
Tisdag 7/5 kl 19:00  Svårfångade men rara fåglar i Ghana - Lars-Åke Karlsson berättar från en resa i november 2018
Samtliga möten hålls i Halvmånen på Nya badhuset.

Vi samarbetar
med studiefrämjandet


Vädret

 

Kontakt

Meddelande till KOF
Hans Bucht -medlemsregistrerare

  

KOF-sidan uppdaterades den 20/2 2019

Vid medlemsmötet i oktober 2017 tilldelades Ingvar Carlsson sitt bevis av ordförande Karl-Erik Möberg som ständig hedersmedlem efter sin donation till föreningen på 50000 kr. Motiveringen löd: Efter att ha varit medlem i föreningen under många år har Ingvar tilldelat KOF en gåva på 50 000 kr. Eftersom Ingvar dessutom är en uppskattad medlem och skådarkamrat har föreningen som tack enhälligt beslutat att Ingvar för alltid ska vara hedersmedlem i KOF.