Hamninventering 2001

 Inventeringens omfattning
Lördagen den en 27 januari genomförs en hamninventering i södra Sverige. Denna inventering genomförs varannan vinter, men det är första gången som Värmland berörs. Under 1999 täcktes kuststräckan Strömstad till Västervik samt hamnar på Öland och Gotland. I år kommer dessutom Vänern att ingå.

Vad ska räknas?
Man skall räkna antalet ex av varje art som uppehåller sig i själva hamnen samt de fåglar som befinner sig på handkikaravstånd.

Ansvarig
Ansvarig för hamninventeringen i Värmland är Torbjörn Mossberg. Kontakta gärna Torbjörn för ytterligare fakta eller rapporteringsformulär.
Tel 0550-169 95.
E-post torbjorn.mossberg@swipnet.se

  Inrapportering
Inrapportering av resultat ska ske så snabbt som möjligt, redan veckan efter inventeringsdatumet. Skicka alla uppgifter till Torbjörn Mossberg, antingen på e-post eller på frimärksposten (Järsbergs skola, 681 91 Kristinehamn)
 
Förutom hamnarna är det är viktigt att hålla koll på Vänern utanför. Foto: Sven Larsson

 

Ladda hem rapporteringsformuläret (25 kB)